Järjestelmäkohtaisia ohjeita

Päivitys 1.9.2017

Eviran tietojärjestelmien käyttökatko on päättynyt.

 

 

 

 

Tällä sivulla on ohjeita liittyen elokuiseen käyttökatkoihin Eviran tietojärjestelmissä. Käyttökatkoista on tietoa verkkosivulla www.evira.fi/kayttokatko.

Sivulla on ohjeita:

 • Nauta-, sika-, lammas- ja vuohitiloille
 • Vesiviljelyrekisterin käyttäjille
 • Eläintenpitäjärekisterin käyttäjille
 • Oivahymy.fin käyttäjille

Ohjeet koskevat lähinnä tuottajia ja toimijoita. Viranomaisille lähetetään tietoa katkosta sähköpostitse.

 

Nautatilat

Kaikissa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan järjestelmissä on IT-ympäristön uudistamisesta johtuvia käyttökatkoja. Tästä johtuen katkoja esiintyy myös Eviran tietojärjestelmissä ja rekistereissä.

Ensimmäinen katko ajoittuu välille 25.8. - 4.9.2017. Tämän lisäksi myöhemmin syksyllä tulee olemaan toinen käyttökatko, josta tiedotetaan myöhemmin. Katkojen kestosta, ajankohdista ja muista katkoon liittyvistä asioista löytyy tietoa www.evira.fi/kayttokatko.

Käyttökatkot eivät tule vaikuttamaan nautarekisterin sähköisiin asiointipalveluihin (Minun Maatilani, Nettifarmi, Anelma yms.). Myös asiakaspalvelu ottaa ilmoituksia vastaan normaalin käytännön mukaisesti. Korvamerkkien tilaus ja toimitus toimivat myös normaalisti.

Pitopaikkoihin liittyviä muutoksia tai uusien pitopaikkojen perustamista ei voida kunnassa maaseutuelinkeinoviranomaisen toimesta tehdä. On suositeltavaa, että mahdolliset pitopaikkoihin liittyvät muutokset tehtäisiin hyvissä ajoin ennen aiottua käyttökatkoa.

Muistilista katkoa varten:

PITOPAIKKA- JA ELÄINTENPITOILMOITUKSET

Teet uusien pitopaikkojen perustaminen tai pitopaikan tietojen muokkaaminen ilmoituksella kuntaan hyvissä ajoin ennen katkoa. Samoin eläintenpitäjänä olemiseen liittyvät muutokset tulee ilmoittaa lomakkeella kuntaan ennen katkon alkua. 

  

Lammas- ja vuohitilat

Kaikissa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan järjestelmissä on IT-ympäristön uudistamisesta johtuvia käyttökatkoja. Tästä johtuen katkoja esiintyy myös Eviran tietojärjestelmissä ja rekistereissä.

Ensimmäinen katko ajoittuu välille 25.8. - 4.9.2017. Tämän lisäksi myöhemmin syksyllä tulee olemaan toinen käyttökatko, josta tiedotetaan myöhemmin. Katkojen kestosta, ajankohdista ja muista katkoon liittyvistä asioista löytyy tietoa www.evira.fi/kayttokatko.

Lammas- ja vuohirekisterin suora rekisteriasiointi nettisivun (https://niemi.mmm.fi/elain/) kautta ei toimi katkojen aikana. Näin ollen niiden käyttäjien, jotka tekevät kirjaukset ja pitävät sähköistä eläinluetteloa lammas- ja vuohirekisterissä tulee toimia katkojen aikana tämän ohjeistuksen mukaisesti.

Weblammas-sovellus toimii katkojen aikana normaalisti ja sinne tehdyt kirjaukset siirtyvät katkojen jälkeen viranomaisrekisteriin. Kirjauspäivän katsotaan olevan se päivä kun ilmoitus on tehty Web-lampaaseen. Katkojen päättymisen jälkeen on kuitenkin syytä tehdä tietojen synkronointi ja varmistaa, että kaikki kirjatut tiedot ovat päivittyneet viranomaisrekisteriin.

Asiakaspalvelu ottaa ilmoituksia katkojen aikana vastaan normaalisti, mutta ei pääse syöttämään niitä rekisteriin ennen kuin katko päättyy. Tästä johtuen katkojen päättymisen jälkeen voi mennä noin viikko, ennen kuin kaikki ilmoitukset on syötetty rekisteriin ja tiedot näkyvät rekisterissä. Ilmoituspäiväksi kirjataan se päivä, jolloin asiakaspalvelu on saanut ilmoituksen joko sähköpostilla, puhelimitse, faksilla tai postitse.

Korvamerkkien sähköinen tilaus lammas- ja vuohirekisterin kautta ei toimi katkojen aikana, joten korvamerkkitilaukset tulee tehdä suoraan asiakaspalveluun, joko korvamerkkitilauslomakkeella tai puhelimitse. Vapaiden korvamerkkien tilaukset kannattaa hoitaa ennen katkoja. Korvamerkkitilauksen tekopäiväksi tallennetaan se päivä, jolloin asiakaspalvelu saa tilauksen. Merkkitilaukset toimitetaan merkkitoimittajille vasta katkon jälkeen, joten varaudu pidempään toimitusaikaan. Valvonnoissa huomioidaan katkon vaikutukset korvamerkkien toimituksiin.

MUISTILISTA KATKOjA VARTEN:

REKISTERI-ILMOITUKSET LAMMAS- JA VUOHIREKISTERIIN

 • suoraan lammas- ja vuohirekisteriin (https://niemi.mmm.fi/elain/) ei katkon aikana pysty tekemään ilmoituksia, joten käytössä ovat seuraavat ilmoitusväylät:
  • weblammas- sovellus
   • muista tietojen synkronointi ja vertailu viranomaisrekisteriin katkon päätyttyä
  • lomake (word-, pdf-tiedostona, kuvatiedostona tai skannattu) toimitetaan sähköpostilla: lammasvuohi@mtech.fi
   • sähköpostitse toimitettua lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa
  • lomake postitse: Lammas- ja vuohirekisteri, PL 63, 01301 Vantaa
   • postitettaessa lomakkeita on syytä muistaa, että postinkulkuun voi kulua useita päiviä
  • lomake faksilla: 09 271 0035
  • asiakaspalvelun puhelinpalvelu: 09 85 666 002
 • Kaikki lomakkeet löytyvät Eviran internet sivuilta:
  • www.evira.fi > tietoa Evirasta > lomakkeet ja ohjeet > eläimet > eläinten merkitseminen ja rekisteröinti

PITOPAIKAN ELÄINLUETTELONPITO

 • Katkon aikana sähköinen eläinluettelo ei ole käytettävissä lammas- ja vuohirekisterissä (https://niemi.mmm.fi/elain/)
  • tuottajan tulee ottaa käyttöön joko hallinnon postitse (postitus tehdään ennen katkon alkamista) toimittaman eläinluettelon tai tulostaa itse eläinluettelo rekisteristä ennen katkon alkua ja kirjata tapahtumat siihen 3 pv:n kuluessa tapahtumasta (karitsan ja kilin syntymäilmoitus viimeistään 6 kk:n kuluessa syntymästä)
   • huom! jos tuottaja tulostaa päivitettävän luettelon itse, tulee se tehdä ennen katkon alkamista eli viimeistään 24.8.2017
 • WebLampaan kautta: tuottaja tekee ilmoituksen sovellukseen normaalisti 3 pv:n kuluessa tapahtumasta
 • Paperiseen eläinluettelot kirjataan tapahtumat normaalista 3 pv:n kuluessa tapahtumasta (karitsan ja kilin syntymäilmoitus viimeistään 6 kk:n kuluessa syntymästä)

KORVAMERKKIEN TILAAMINEN

Korvamerkkien sähköinen tilaus lammas- ja vuohirekisterin kautta ei toimi katkon aikana, joten korvamerkkitilaukset tulee tehdä suoraan asiakaspalveluun, joko korvamerkkitilauslomakkeella tai puhelimitse:

 • lomake (word-, pdf, kuvatiedostona tai skannattuna) toimitetaan sähköpostilla: lammasvuohi@mtech.fi
  • sähköpostitse toimitettua lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa
 • lomake postitse: Lammas- ja vuohirekisteri, PL 63, 01301 Vantaa
  • postitettaessa on syytä muistaa, että postinkulkuun voi kulua useita päiviä
 • lomake faksilla: 09 271 0035
 • asiakaspalvelun puhelinpalvelu: 09 85 666 002
 • Lomake löytyy Eviran sivuilta:
  • www.evira.fi > tietoa Evirasta > lomakkeet ja ohjeet > eläimet > eläinten merkitseminen ja rekisteröinti

PITOPAIKKA- JA ELÄINTENPITOILMOITUKSET

Teet uusien pitopaikkojen perustaminen tai pitopaikan tietojen muokkaaminen ilmoituksella kuntaan hyvissä ajoin ennen katkoa. Samoin eläintenpitäjänä olemiseen liittyvät muutokset tulee ilmoittaa lomakkeella kuntaan ennen katkon alkua.

 

Sikatilat

Kaikissa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan järjestelmissä on IT-ympäristön uudistamisesta johtuvia käyttökatkoja. Tästä johtuen katkoja esiintyy myös Eviran tietojärjestelmissä ja rekistereissä.

Ensimmäinen katko ajoittuu välille 25.8.-4.9.2017. Tämän lisäksi myöhemmin syksyllä tulee olemaan toinen käyttökatko, josta tiedotetaan myöhemmin. Katkojen kestosta, ajankohdista ja muista katkoon liittyvistä asioista löytyy tietoa www.evira.fi/kayttokatko

Sikarekisterisovellus internetsivun (https://niemi.mmm.fi/elain/) kautta ei toimi katkojen aikana. Näin ollen tapahtuma- tai eläinmääräilmoituksia ei voi tehdä suoraan rekisteriin, vaan tulee toimia tämän ohjeistuksen mukaisesti.

Asiakaspalvelu ottaa ilmoituksia katkojen aikana vastaan normaalisti, mutta ei pääse syöttämään niitä rekisteriin ennen kuin katko päättyy. Tästä johtuen katkon päättymisen jälkeen voi mennä noin viikko, ennen kuin kaikki ilmoitukset on syötetty rekisteriin ja näkyvät rekisterissä. Ilmoituspäiväksi kirjataan se päivä, jolloin asiakaspalvelu on saanut ilmoituksen joko sähköpostilla, puhelimitse, faksilla tai postitse.

MUISTILISTA KATKOJA VARTEN

SIKAREKISTERIN ILMOITUKSET

 • Teurastamolle annetut valtuutukset ilmoitusten tekemiseen ovat voimassa myös katkon aikana. Teurastamot saavat ohjeistuksen katkon vaikutuksista heidän toimintaansa.
 • Suoraan sikarekisteriin (https://niemi.mmm.fi/elain/) ei katkon aikana pysty tekemään tapahtumailmoituksia, joten käytössä ovat seuraavat ilmoitusväylät:
  • lomake (word-, pdf- tai kuvatiedostona tai skannattuna) toimitetaan sähköpostilla: sikarekisteri@mtech.fi
   • sähköpostitse toimitettua lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa
  • lomake postitse: Sikarekisteri, PL 63, 01301 Vantaa
   • Postitettaessa lomakkeita on syytä muistaa, että postinkulkuun voi kulua useita päiviä
  • lomake faksilla: 09 271 0035
  • asiakaspalvelun puhelinpalvelu: 09 85 666 003
 • Kaikki lomakkeet löytyvät Eviran internet sivuilta:
  • www.evira.fi > tietoa Evirasta > lomakkeet ja ohjeet > eläimet > eläinten merkitseminen ja rekisteröinti
 • Eläinmääräilmoitus ajalta 1.5.-31.8.2017 tulee tehdä viimeistään 30.9.2017 mennessä. Ilmoituksen ehtii jättää katkon jälkeen, mutta jos ilmoituksen haluaa jättää jo katkon aika ovat edellä mainitut ilmoitusväylät käytettävissä.

ELÄINLUETTELO

 • Tuottaja kirjaa tapahtumat normaalisti pitopaikkakohtaiseen eläinluetteloonsa 3 pv:n kuluessa tapahtumasta

PITOPAIKKA- JA ELÄINTENPITOILMOITUKSET

Teet uusien pitopaikkojen perustaminen tai pitopaikan tietojen muokkaaminen ilmoituksella kuntaan hyvissä ajoin ennen katkoa. Samoin eläintenpitäjänä olemiseen liittyvät muutokset tulee ilmoittaa lomakkeella kuntaan ennen katkon alkua.

 

 

Vesiviljelyrekisteri:

Katkon aikana ilmoituksia uusista pitopaikoista, toiminnan lopettamisesta tai toiminnassa tapahtuneista muutoksista voi lähettää normaalisti ELY-keskuksiin. Tiedot kirjataan rekisteriin katkon päätyttyä. Vesiviljelijöitä pyydetään ilmoittamaan tiedossa olevista muutoksista mahdollisuuksien mukaan ennen katkoa. 

 

Eläintenpitäjärekisteri:

Ohjeet eläintenpitäjille tai pitopaikan haltijalle:
Tee tarvittavat ilmoitukset hyvissä ajoin kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jotta kirjaukset ehditään tehdä ennen katkon alkamista.

Ohjeet haaskapaikanpitäjälle:
Tee ilmoitus haaskatoiminnan aloittamisesta hyvissä ajoin kunnaneläinlääkärille, jotta kirjaukset ehditään tehdä ennen katkon alkamista.

 

Oivahymy.fi:

Katkon aikana Oivahymy.fi sivuille pääsee, mutta hakuja ei voi tehdä. Raportteja ei voi siis hakea eivätkä esimerkiksi yritysten internetsivuilleen linkittämät raportit löydy.