Eviran virka- ja työehtosopimusasiakirjat

Virka- ja työehtosopimusasiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja. Eviran voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina. Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Eviran lupaa.

Eviralla on yksi virkaehtosopimusnumero (VES-numero), joka on 307451.
 
Tarkentava virkaehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöön ottamisesta Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa
Sopijapuolet: Elintarviketurvallisuusvirasto / JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 4.2.2008
Voimassaolo: 1.1.2008–31.1.2010 (jatkuva)


Muut valtion virastojen ja laitosten virka- ja työehtosopimusasiakirjat valtion raportointipalvelu Netrassa

Keskustason virka- ja työehtosopimukset

Tätä sivustoa ylläpidetään Valtiokonttorin ohjeen 9.12.2015 (Dnro VK/1043/00.01/2015) mukaisesti.