Eviran tuottama avoin tieto

Tältä sivustolta löytyy Eviran tuottamaa tietoaineistoa, jonka jakamista ja käsittelyä ei lainsäädäntö rajoita. Tietoaineistot syntyvät Eviran toimintojen lakisääteisten ja toimialakohtaisten velvoitteiden pohjalta.

Tietoaineistoa on kerätty Eviran päätoiminnoista eli valvonnasta, analytiikasta, diagnostiikasta ja tutkimuksesta. 

Eviran tuottama tietoaineisto on julkista. Aineistoa saa selata, kopioida ja tulostaa. Käytettäessä on mainittava lähde eli Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Eviran tuottamaa tietoaineistoa hyödynnetään kansallisella  ja kansainvälisellä tasolla.