Eläimet

Eläintautien tutkimus ja seuranta sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ovat Eviran keskeisiä tehtäviä. Näiden palvelujen tarkoituksena on ylläpitää maamme hyvää eläintautitilannetta ja ehkäistä uusien tautien leviäminen Suomeen.

Eviran laboratoriot tekevät eläintautien laboratoriodiagnostiikkaa. Evira julkaisee tietoa eläintautien esiintymisestä Suomessa.

Eläinten hyvinvointi

Eläinten hyvinvointia turvataan eläinsuojelutarkastuksilla, joissa valvotaan eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Tiloilla voidaan tehdä EU-eläinsuojelutarkastuksia tai epäilyyn perustuvia tarkastuksia. Myös eläinkuljetuksia tarkastetaan.

Rehujen turvallisuus

Tuotantoeläinten ruokinnassa käytetyt rehut ovat perusta turvalliselle elintarviketuotannolle. Evira valvoo rehuketjua vuosittain laadittavan valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontasuunnitelman mukaan otettujen rehunäytteiden analyysitulokset julkaistaan puolivuosittain.

Zoonoosit

Tartuntatauteja, joiden aiheuttajat voivat siirtyä eläimistä ihmisiin ja päinvastoin kutsutaan zoonooseiksi. Zoonoosien aiheuttajin kuuluu erilaisia bakteereita, viruksia, alkueläimiä, loisia ja muita taudinaiheuttajia kuten prioni. Zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannan tarkoituksena on auttaa viranomaisia suunnittelemaan ja toteuttamaan kansanterveyttä, elintarviketurvallisuutta sekä tuotantoeläinten terveyttä edistäviä toimia ja arvioida niiden tehokkuutta. Suomen seurantatuloksiin voi tutustua zoonoosiraporteista.

  

Resistenssitilanteen seuranta

Evira seuraa vuosittain eläimille ja ihmisille tautia aiheuttavien bakteerien, vain eläimille tautia aiheuttavien bakteerien ja terveiltä eläimiltä eristettyjen ns. indikaattoribakteerien resistenssitilannetta.
Kansallisen FINRES-Vet-ohjelman raportit