Elintarvikkeet

Suomen elintarvikeketjun valvonta rakentuu monen eri tahon yhteistyöllä. Evira johtaa, ohjaa ja kehittää sekä elintarvikkeiden että maatalouden alkutuotannossa käytettävien tuotteiden valvontaa
Valvonta perustuu koko elintarvikeketjun monivuotiseen kansalliseen valvontasuunnitelmaan.

Eviran tehtävänä on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, koostumusta sekä ehkäistä ja poistaa elintarvikkeista johtuvia terveyshaittoja. Lainsäädännössä määritellään haitallisille aineille enimmäispitoisuusrajat, joita ei saa ylittää. Raja-arvoja asettamalla ja niitä valvomalla pyritään takaamaan, ettei tuotteista aiheudu vaaraa kuluttajan terveydelle.

Evira tutkii myös haitallisten aineiden esiintymistä elintarvikkeissa.