Julkaisut

Eviran toimintojen tuloksia julkaistaan Eviran julkaisusarjoissa.

Eviran asiantuntijoiden artikkelit tieteellisissä lehdissä ja ammattilehdissä sekä asiantuntijoiden luennot erilaisissa tilaisuuksissa
löytyvät tästä