Green Office -ohjelma

WWF on myöntänyt Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle Green Office -merkin käyttöoikeuden. Viraston todettiin täyttävän merkin myöntämisen edellyttämät kriteerit joulukuussa 2009 järjestetyissä toimitilojen ympäristöjärjestelmien tarkastuksissa. Evira ja WWF sopivat Green Office-yhteistyön aloittamisesta 12.12.2009 allekirjoitetulla sopimuksella.

Evira on laatinut toimitiloilleen Green Office -ympäristöohjelman ja sitoutunut noudattamaan Green Office -kriteerejä. Eviran tavoitteina on tiedostaa ja ottaa huomioon ympäristönäkökohdat jokapäiväisessä toiminnassa ja kehittää henkilökunnan ympäristömyönteisyyden tasoa. Ensimmäisiksi ympäristöindikaattoreiksi, joita seurataan ja raportoidaan, on valittu jätemäärä sekä paperin- ja sähkönkulutus. 

Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöpalvelu, jonka tavoite on luonnonvarojen säästäminen ja kestävien kulutustapojen edistäminen. WWF kannustaa Green Office -järjestelmässä mukana olevia toimistoja olemaan esimerkillisiä ekotehokkaiden ratkaisujen ja ympäristömyönteisten toimintamallien toteuttajia yhteiskunnassamme. Samalla saavutetaan säästöjä materiaali- ja energiakustannuksissa.

Lisätietoja: 
Ben Rydman, Evira, p. 040 722 1202 

 

_go_logo_horizontal_netti.gif : 77Kb

 

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA