Maakuntauudistus

Maakuntauudistus on yksi suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Maakuntauudistuksen tavoitteena on, että palvelujen saatavuus helpottuu ja tehtävien hoito selkeytyy. Palveluja hoidetaankin yhdessä organisaatiossa, yhdessä maakunnassa.

Eviran pyrkimys on toiminnallaan ja valmistelullaan auttaa maakuntia menestymään ja onnistumaan niille tärkeissä uudistustavoitteissa. Evira pitää tärkeänä, että maakuntauudistuksen päätavoitteet toteutuvat: maakuntien elinvoimaisuus ja menestyminen, yrittäjyyden vahvistaminen, asiakasohjautuvuus, asiakkaiden osallistaminen toimintaan ja asiakaspalvelu paranevat.

Maakunnille siirtyvät Eviran tehtävät

Maakunnille siirtyy Eviran toimialaan kuuluvia tehtäviä, joita nyt hoidetaan valtion aluehallinnossa ja kunnissa.

Eviran tehtäväalueella maakuntaan siirtyviä tärkeimpiä tehtäviä ovat elintarvikeketjun valvontatehtävät:

  • Elintarvikevalvonta (osa ympäristöterveydenhuoltoa)
  • Eläinten terveyden valvonta (eläintautien, eläinten lääkitseminen, sivutuotteiden, eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta) (osa ympäristöterveydenhuoltoa)
  • Eläinten hyvinvoinnin valvonta, löytöeläinpalvelu, eläinten kiireellisen hoidon ja kuljetuksen järjestäminen (osa ympäristöterveydenhuoltoa)
  • Eläinlääkäripalveluiden järjestäminen (osa ympäristöterveydenhuoltoa)
  • Rehuvalvonta
  • Kasvinterveyden ja kasvintuotannon edellytysten valvonta (kasvinterveyden valvonta, siementen sertifiointi ja markkinavalvonta, hukkakauravalvonta, lannoitevalvonta)
  • Täydentävät ehdot, vierasainevalvonta ja luomuvalvontaMaatalouden markkinajärjestelmiin liittyvät tehtävät (kauppanormivalvonta, interventiotehtävät)
  • Eräät EU:n kalastuspolitiikkalainsäädännön mukaiset tehtävät (osa elintarvikevalvontaa)

Tehtävien siirtyminen kunnasta maakuntaan mahdollistaa nykyistä tiiviimmän yhteistyön muiden maakuntaan siirtyvien toimintojen kanssa.

Organisaatiot vaihtuvat, palvelut säilyvät

Vuoden 2019 alusta maatalous- ja elintarvikehallinnosta vastaavat virastot Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Maaseutuvirasto Mavi yhdistyvät Ruokavirastoksi.

Maakuntamuutoksen jälkeen jäljellä ovat 18 maakuntaa sekä Ruokavirasto, Tulli, puolustusvoimat, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sekä Ahvenanmaalla maakuntahallitus (Ålands landskapsregering) ja Ahvenanmaan valtiovirasto (Statens Ämbetsverket på Åland).

Tulevan Ruokaviraston tehtävät maakuntauudistuksen jälkeen

Eviralla on EU:n valvonta-asetukseen perustuva tehtävä johtaa ja ohjata elintarviketurvallisuuden valvontaa valtakunnallisesti keskus-, alue- ja paikallistasolla. Elintarvikevalvontaan sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaan liittyvät tarkastus- ja toimeenpanotehtävät on Suomessa delegoitu aluehallintoviranomaisille ja kunnille, maakuntauudistuksen jälkeen maakunnille. Eviran tehtävä on varmistaa koko valvontaketjun toimivuus, auditoida ja kouluttaa valvontaviranomaisia raportoimaan vuosittain EU:lle asetuksen mukaisten velvoitteiden toteutumisesta Suomessa.

Kaikkia elintarvikeketjun valvontaan osallistuvia viranomaisia ohjataan valvonta-asetukseen perustuvalla Elintarvikeketjun monivuotisella kansallisella valvontasuunnitelmalla (VASU), sen perusteella laadituilla sektorikohtaisilla valvontasuunnitelmilla. Lisäksi Euroopan komissio auditoi jäsenmaiden valvontaa.

Lisätietoja maakuntauudistuksesta Evirasta:

johtaja Maria Teirikko, johdon strateginen tuki, maria.teirikko@evira.fi

yksikönjohtaja Ulla Poutiainen, johdon strateginen tuki, ulla.poutiainen@evira.fi

Lisää aiheesta:

Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma VASU

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta / Maria Teirikko 13.2.2018 Valtakunnalliset elintarvikevalvontapäivät

Maakuntien tehtävät, palvelut ja päätöksenteot 

www.omamaakunta.fi

www.alueuudistus.fi

Maakuntauudistus maa- ja metsätalousministeriön sivulla 

http://mmm.fi/maakuntauudistus/ukk

http://alueuudistus.fi/usein-kysyttya/maakuntauudistus