Organisaatio

Eviran organisaatio muodostuu strategisia tavoitteita ja tulossopimusta toteuttavista osastoista ja toimintakokonaisuuksista.

Eviran substanssista vastaavia osastoja ovat elintarviketurvallisuusosasto, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osasto sekä kasvintuotannon osasto.

Eviran palveluosastoja ovat laboratoriopalvelujen tutkimusosasto ja hallintopalvelujen osasto.

Lisäksi Evirassa on tieteellisen tutkimuksen ja riskinarvioinnin toimintakokonaisuus sekä johdon strategisen tuen toimintakokonaisuus. Osastot ja toimintakokonaisuudet jakaantuvat yksiköihin ja jaostoihin, jotka ovat vastuussa Eviran prosessien toteuttamisesta ja tuloksellisuudesta.

Laboratoriopalvelujen tutkimusosasto ja tieteellisen tutkimuksen ja riskinarvioinnin toimintakokonaisuus on sijoitettu erilleen Eviran substanssiosastoille sijoitetuista valvontatehtävistä.

Tutkimusyksiköitä ovat eläintautibakteriologian ja -patologian, virologian, mikrobiologian, kemian sekä riskinarvioinnin yksiköt.

Elintarviketurvallisuusviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen välisen yhteistyöelimen, Zoonoosikeskuksen, johtaja kuuluu Eviran henkilöstöön.

Eviran johto

Alla olevasta listasta löytyvät Eviran johtoryhmään kuuluvat henkilöt vastuualueineen.

 • pääjohtaja Matti Aho
 • johtaja Maria Teirikko, johdon strateginen tuki
 • osastonjohtaja Leena Räsänen, elintarviketurvallisuusosasto
 • osastonjohtaja Terhi Laaksonen, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osasto
 • osastonjohtaja Matti Puolimatka, kasvintuotannon osasto
 • osastonjohtaja Pia Mäkelä, laboratoriopalvelujen tutkimusosasto
 • osastonjohtaja Erik Semenius, hallintopalvelujen osasto
 • viestintäjohtaja Varpu Seppälä
 • henkilöstön edustaja: ylitarkastaja Katri Klingberg / erikoistutkija Tapani Lyytikäinen / erikoissuunnittelija Sari Mäkilä
 • johtoryhmän sihteeri: pääjohtajan assistentti (vs.) Tiina Hannola

Toimipaikat

Eviran päätoimipaikka on Helsingissä Viikin kampusalueella.
Alueelliset toimipaikat sijaitsevat alla olevilla paikkakunnalla. Niiden yhteystiedot löytyvät osiota Yhteystiedot > Toimipaikat.

 • Joensuu
 • Kuopio
 • Lappeenranta
 • Loimaa
 • Oulu
 • Seinäjoki
 • Turku

Lihantarkastus

Eviran elintarviketurvallisuusosastoon kuuluvaa lihantarkastushenkilöstö työskentelee teurastamoissa. paikkakunnalla. Paikkakunnat ja henkilöstön yhteystiedot löytyvät osiosta Yhteystiedot > Henkilöhaku > Lihantarkastushenkilöstö teurastamoissa.

 

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME