Tieteellinen tutkimus ja Zoonoosikeskus

Osastoihin kuulumattomia toimintoja ovat suoraan pääjohtajan alaisuudessa toimivat Tieteellinen tutkimus ja Zoonoosikeskus.

Tieteellinen tutkimus

Eviran tieteellinen tutkimus liittyy kiinteästi viraston muuhun toimintaan. Tieteellinen tutkimus keskittyy Eviran strategian ja tutkimusstrategian mukaisesti elintarviketurvallisuuteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, mitkä oleellisesti vaikuttavat elintarviketurvallisuuteen.

Eviran tieteellisen tutkimuksen tärkeimpiä kotimaisia yhteistyökumppaneita ovat yliopistot ja sektoritutkimuslaitokset. Evira on mukana myös maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön hallinnonalaisten tutkimuslaitosten yhteenliittymässä LYNETissä.

Evira on lisäksi mukana kansainvälisissä tutkimusyhteistyöverkostoissa, joissa yhteistyökumppaneina ovat yliopistot, tutkimuslaitokset ja laboratoriot.

Zoonoosikeskus

Zoonoosikeskuksen tehtävä on varmistaa valvonnan ja tutkimuksen tehokas yhteistyö eläinten ja ihmisen välillä tarttuvien tautien seurannassa ja torjunnassa. Keskus toimii myös kansallisena yhteystahona EU:hun ja muihin kansainvälisiin zoonoosiasiantuntijoihin.

Zoonoosikeskus on kansallinen asiantuntijaverkosto, joka kokoaa Eviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) zoonoosiasiantuntemuksen yhteen.

Zoonoosikeskuksella on johtaja, joka kuuluu Elintarviketurvallisuusviraston henkilöstöön. Muut keskuksen tehtävät hoitaa Elintarviketurvallisuusviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen henkilöstö.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME