Tutkimus- ja laboratorio-osasto

Tutkimus- ja laboratorio-osasto vastaa eläintauteihin, elintarvikkeisiin sekä kasvinterveyteen,kylvösiemenen ja siemenperunan laatuun, viljan laatuun ja rehu- ja lannoitevalvontaan liittyvästä analytiikasta ja diagnostiikasta ja kehittää niitä. Osasto tekee myös toimialaansa liittyvää tieteellistä tutkimusta.

Osasto vastaa Elintarviketurvallisuusviraston vertailulaboratoriotoiminnasta
ja kehittää sitä sekä osallistuu laboratorioiden hyväksymismenettelyyn.

Lisäksi osasto tuottaa viraston toimialalla riskinarviointeja eläintautien ja kasvinterveyden sekä elintarvikkeiden
turvallisuus- ja talousvaikutusten arvioimiseksi kansainvälistä ja kotimaista käyttöä varten.

Seuraavassa tutkimus- ja laboratorio-osaston yksiköt, jaostot ja niiden tehtävät.

Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö

Jaostot:

 • elintarvikemikrobiologia
 • rehu- ja lannoite
 • antibiootti
 • laboratoriotyön tukipalvelu

 

Tutkimusyksikön tehtävänä on
1) mikrobiologiset ja mikroskooppiset analyysit rehuista ja lannoitevalmisteista ja niihin liittyvät asiantuntijatehtävät
2) elintarvikkeiden välityksellä leviävien patogeenisten mikrobien, erityisesti zoonoosibakteerien, analytiikka, epidemiologia ja niihin liittyvät asiantuntijatehtävät
3) osallistuminen ruokamyrkytysepidemioiden selvitystyöhön
4) bakteerien antibioottiresistenssin seuranta ja mikrobiologiset antibioottijäämätutkimukset sekä niihin liittyvät asiantuntijatehtävät
5) mikrobiologisten elatusaineiden valmistus sekä välinehuolto

Eläintautibakteriologian tutkimusyksikkö

Jaostot:

 • Kuopion laboratorio
 • Helsingin laboratorio

 

Tutkimusyksikön tehtävänä on
1) eläinten bakteeritautien ja -zoonoosien diagnostiikka ja seuranta
2) eläinten bakteeritautien ja –zoonoosien asiantuntijatehtävät ja infektioepidemiologia
3) Elintarviketurvallisuusviraston eläintautibakteriologian toimialan koordinaatio ja kehittäminen
4) eläintautien ja zoonoosien alueellinen patologinen ja parasitologinen diagnostiikka ja seuranta

Eläintautivirologian tutkimusyksikkö

Jaostot:

 • siipikarja-, luonnoneläin- ja kala
 • sorkkaeläin

 

Tutkimusyksikön tehtävänä on
1) eläinten virus- ja prionitauteihin liittyvä diagnostiikka ja seuranta
2) eläinten virus- ja prionitautien diagnostiikan koordinaatio ja kehittäminen
3) eläinten virus- ja prionitauteihin liittyvä infektioepidemiologia ja asiantuntijatehtävät
4) eläinrokotteisiin liittyvät asiantuntijatehtävät

Kasvianalytiikan yksikkö

Jaostot:

 • ekotoksikologia- ja puu
 • kasvintuhooja
 • siemen
 • vilja

 

Yksikön tehtävänä on
1) orgaanisten lannoitevalmisteiden laatuun ja ympäristövaikutuksiin liittyvä ekotoksikologinen analytiikka ja asiantuntijatehtävät
2) maa-, metsä- ja puutarhatuotannossa ja tuotannosta peräisin olevissa tuotteissa esiintyvien vaarallisten kasvintuhoojien analytiikka ja asiantuntijatehtävät
3) kylvösiementen ja siemenperunan laatuun liittyvä analytiikka ja asiantuntijatehtävät
4) viljan käyttölaatuun, interventioviljan laatuun ja vehnälajikkeiden leivontalaatuun liittyvä analytiikka ja asiantuntijatehtävät

Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö

Jaostot:

 • epäorgaaniset kontaminantit
 • koostumus ja laatuindikaattorit
 • lannoitevalmisteiden analytiikka
 • lääkeainejäämä
 • toksikologia

 

Tutkimusyksikön tehtävänä on
1) elintarvikkeiden, rehujen ja lannoitevalmisteiden kemiallinen ja toksikologinen analytiikka ja asiantuntijatehtävät
2) elintarvikkeiden aistinvarainen analytiikka ja asiantuntijatehtävät
3) vierasainevalvontaan liittyvät analyysit
4) kasvinsuojeluaineiden hyväksyntään ja valvontaan liittyvät analyysit
5) geenitekniikalla muunnettujen elintarvikkeiden ja rehujen analytiikka

Patologian tutkimusyksikkö

Jaostot:

 • patologian laboratorio
 • patologian diagnostiikka

 

Tutkimusyksikön tehtävänä on
1) eläinten ja zoonoosien patologinen ja parasitologinen diagnostiikka ja seuranta
2) harraste-eläinten tauteihin liittyvät asiantuntijatehtävät
3) Elintarviketurvallisuusviraston patologian toimialan koordinaatio ja kehittäminen

Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö

Jaostot:

 • elintarvike
 • eläintauti- ja kasvinterveys

 

Tutkimusyksikön tehtävänä on
1) tuottaa viraston toimialalla riskinarviointeja eläintautien ja kasvinterveyden sekä elintarvikkeiden
turvallisuus- ja talousvaikutusten arvioimiseksi kansainvälistä ja kotimaista käyttöä varten
2) kansainvälisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukainen riskinarviointi soveltamalla riskinarviointimalleja ja kehittämällä uusia menetelmiä
3) tuottaa riippumatonta tietoa riskeistä ja selvityksiä riskinhallintapäätösten tekemiseen sekä valvonnan suunnitteluun
4) arvioida eläintauti- ja elintarvikevalvontaohjelmia ja olla mukana zoonoosiyhteistyössä
5) hoitaa Eviralle kuuluvaa Focal Point -toimintaa
6) riskinarviointiverkostojen ylläpito

Tuotanto- ja villieläinterveyden tutkimusyksikkö

Jaostot:

 • kala
 • tuotantoeläin
 • villieläin- ja laboratorio
 • Seinäjoen laboratorio 

 

Tutkimusyksikön tehtävänä on
1) tuotantoeläinten, viljellyn kalan ja hirvieläinten terveydenhuollon kehittäminen ja terveydenhuoltoon liittyvät asiantuntijatehtävät
2) tuotantoeläinten, viljellyn kalan ja hirvieläinten terveyteen ja tautien ennaltaehkäisyyn liittyvät asiantuntijatehtävät
3) villieläinten terveyteen ja erityisesti zoonoottisten tautien ennaltaehkäisyyn liittyvät asiantuntijatehtävät
4) eläintautien ja zoonoosien patologinen, parasitologinen ja mikrobiologinen diagnostiikka