Valvontaosasto

Valvontaosasto varmistaa elintarvikkeiden ja maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinterveyttä johtamalla, kehittämällä, ohjaamalla sekä suorittamalla osaltaan viraston toimialaan kuuluvaa valvontaa. Lisäksi osastolle kuuluu viraston toimialan valvonnan suunnittelua, koulutusta, toiminnan tarkastuksia, raportointia, seurantaa ja tietojärjestelmiä koskevia asioita.

Seuraavassa valvontaosaston yksiköt, jaostot ja niiden tehtävät.

Elintarvikehygieniayksikkö

Jaostot:

 • huoneistohygienia
 • laitoshygienia


Yksikkö vastaa elintarvikkeiden alkutuotannon, tuotannon ja vähittäismyynnin hygieniavalvonnan ja lihantarkastuksen johtamisesta, kehittämisestä ja ohjaamisesta sekä suorittaa osaltaan tehtäväalueeseen kuuluvaa valvontaa.

Eläinten terveys- ja hyvinvointiyksikkö

Jaostot:

 • eläinten terveys
 • eläinten hyvinvointi


Yksikkö vastaa eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä eläinten lääkitsemisen valvonnan johtamisesta, kehittämisestä ja ohjaamisesta.

Kasvinterveysyksikkö

Jaostot:

 • valvonta
 • kasvintarkastus


Yksikkö vastaa kasvinterveyden, taimiaineiston terveyden ja laadun, varmennetun taimiaineiston tuotannon sekä metsänviljelyaineiston tuotannon ja kaupan valvonnan johtamisesta, kehittämisestä ja ohjaamisesta sekä suorittaa osaltaan tehtäväalueeseen kuuluvaa valvontaa.

Lihantarkastusyksikkö

Jaostot

 • ohjaus- ja valvonta
 • kolme alueellista jaostoa


Yksikkö vastaa teurastamoissa, pienteurastamoissa ja riistan käsittelylaitoksissa ja niiden yhteydessä olevissa elintarvikehuoneistoissa toimivan lihantarkastushenkilöstön johtamisesta, kehittämisestä ja ohjaamisesta, teurastamoiden, pienteurastamoiden ja riistan käsittelylaitosten ja niiden yhteydessä olevien elintarvikealan laitosten hyväksymisestä sekä USA:n vientilaitosten auditoinneista. Yksikköön kuuluva lihantarkastushenkilöstö vastaa lihantarkastuksesta ja valvonnasta teurastamoissa, pienteurastamoissa ja riistan käsittelylaitoksissa ja niiden yhteydessä olevissa elintarvikehuoneistoissa.

Raja- ja luomuvalvontayksikkö

Jaostot:

 • rajatarkastus
 • luomu


Yksikkö vastaa eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen, eläimistä saatavien elintarvikkeiden sisämarkkinakauppaan liittyvän ensisaapumisvalvonnan sekä luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden valvonnan johtamisesta, kehittämisestä ja ohjaamisesta sekä suorittaa osaltaan tehtäväalueeseen kuuluvaa valvontaa.

Lisäksi yksikkö vastaa takaisinvetojen ja vientiin liittyvien asioiden kehittämisestä sekä eräistä EY:n yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain mukaisista tehtävistä.

Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö

Jaostot:

 • rehu
 • lannoitevalmiste
 • sivutuote


Yksikkö vastaa rehujen ja lannoitevalmisteiden sekä, siltä osin kuin on toimivaltainen, eläimistä saatavien sivutuotteiden valvonnan johtamisesta, kehittämisestä ja ohjaamisesta sekä suorittaa osaltaan tehtäväalueeseen kuuluvaa valvontaa.

Siementarkastusyksikkö

Jaostot:

 • viljelystarkastus- ja näytteenotto
 • kenttäkoe- ja lajikekuvaus
 • sertifiointi- ja valvonta


Yksikkö vastaa siementuotantoon liittyvästä sertifioinnista sekä siementuotantoa koskevien säädösten ja hukkakauralain mukaisen valvonnan sekä geenitekniikkalain mukaisen valvonnan johtamisesta, kehittämisestä ja ohjaamisesta ja suorittaa osaltaan tehtäväalueeseen kuuluvaa valvontaa. Lisäksi siementarkastusyksikkö huolehtii kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (1279/2009) mukaisista tehtävistä sekä Suomen kansallisen kasvilajikeluettelon valmistelusta ja julkaisusta.

Tuoteturvallisuusyksikkö

Jaostot:

 • kemiallinen riskinhallinta
 • tuotetieto- ja ravitsemus


Yksikkö vastaa elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden turvallisuuden ja harhaanjohtamisen estämisen ja markkinoinnin valvonnan johtamisesta, kehittämisestä ja ohjaamisesta sekä suorittaa osaltaan tehtäväalueeseen kuuluvaa valvontaa.