Strategia 2014 - 2020

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! 
 

Toiminta-ajatus

Evira edistää turvallisuutta, laatua ja luotettavuutta elintarvikeketjussa luonnosta lautaselle.

Visio

Ihmiset, eläimet ja kasvit ovat terveitä ja voivat hyvin.

Lue lisää Eviran toiminta-ajatuksesta ja visiosta >>   
 

Arvot

1. Tutkittuun tietoon perustuva asiantuntijuus
2. Myönteiseen ajatteluun perustuva kumppanuus
3. Rohkeus ja vastuullisuus
4. Yhdessä tekemisestä syntyvä ilo

Lue lisää Eviran arvoista >>  

Strategiset päämäärät

1. Elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja kasvinterveyden korkea taso säilyy.
2. Eläinten hyvinvointi paranee
3. Korkealaatuisen ruoan tuottamisen edellytykset turvataan ja maa- ja elintarviketalouden tuotantokyky kasvaa.
4. Maa-, metsä- ja elintarviketalous sopeutuvat kestävästi ilmastonmuutokseen.
5. Elintarvikeketjun toiminnan vastuullisuus voidaan todentaa.
6. Turvallisella ravitsemuksella edistetään hyvinvointia

Lue lisää Eviran strategisista päämääristä ja kriittisistä menestystekijöistä >>

 

LISÄÄ AIHEESTA

MUUALLA VERKOSSA