Arvot

1. Tutkittuun tietoon perustuva asiantuntijuus

Toimintamme perustana on paras saatavilla oleva tutkimustieto ja jokaisen eviralaisen hyvä ammattitaito ja osaamisen järjestelmällinen kehittäminen. Työmme riippumattomuus ja luotettavuus pohjautuvat huolelliseen tieteelliseen riskien arviointiin ja eri vaihtoehtojen avoimeen punnitsemiseen sekä aktiiviseen vuoropuheluun.

Asiantuntijuutta on kehittyvä ja innovatiivinen asiantuntijaverkosto. Ymmärrämme kokonaisuuden, johon oma työ liittyy.

2. Myönteiseen ajatteluun perustuva kumppanuus 

Perehdymme yhdessä toimijoiden kanssa elintarvikeketjun haasteisiin ja asiakkaiden ongelmiin. Näemme edessä olevat mahdollisuudet ja tartumme niihin, toimintatapana vuoropuhelu.

Asiakaspalvelumme on ripeää ja viestimme ennakoivasti. Valmistelemme asioita avoimesti.

3. Rohkeus ja vastuullisuus

Etsimme rohkeasti uudenlaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja otamme käyttöön uusia toimintatapoja.

Otamme kantaa avoimiin asioihin ja seisomme päätöstemme takana. Ratkaisumme kohtelevat eri toimijoita yhdenvertaisesti.

4. Yhdessä tekemisestä syntyvä työn ilo

Työn ilo näkyy jokapäiväisessä työssämme. Yhdessä ajatteleminen on tuloksellista työntekoa, kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.