Strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät

Elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja kasvinterveyden korkea taso säilyy
     

 1. Eläinten hyvinvointi paranee.
     
 2. Korkealaatuisen ruoan tuottamisen edellytykset turvataan ja maa- ja elintarviketalouden tuotantokyky kasvaa.
     
 3. Maa-, metsä- ja elintarviketalous sopeutuvat kestävästi ilmastonmuutokseen.
     
 4. Elintarvikeketjun toiminnan vastuullisuus voidaan todentaa.
     
 5. Turvallisella ravitsemuksella edistetään hyvinvointia.
     Kriittiset menestystekijät

 1. Kuluttaja luottaa suomalaiseen elintarvikeketjuun ja Eviran viesti kuluttajille tunnistetaan.
   
 2. Evira on ennakoiva ja luotettava uuden tiedon tuottaja ja hyvä yhteistyökumppani kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.
   
 3. Riskien ennakointi ja analysointi on tehokasta koko elintarvikeketjussa.
   
 4. Kansalaiset ja elintarvikeketjun toimijat ottavat vastuunsa elintarvikkeiden turvallisuudesta ja laadusta.
   
 5. Elintarvikeketjun viranomaisten toiminta rakentuu avoimelle vuoropuhelulle ja tuottaa lisäarvoa kuluttajille ja ketjun toimijoille.
   
 6. Viranomaisvalvonta toimii tehokkaasti ja riskiperusteisesti.
   
 7. Kriisivalmius on korkealla tasolla.
   
 8. Ravitsemuskysymyksiä käsitellään osana elintarviketurvallisuutta.
   
 9. Eviralaisten asiantuntijuus, innostus ja aikaansaavuus ovat korkealla tasolla.