Toiminta-ajatus ja visio

Evira edistää turvallisuutta, laatua ja luotettavuutta elintarvikeketjussa luonnosta lautaselle.

Evira vastaa valtioneuvoston palveluksessa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan osana, toimialan kansallisena ohjaajana, asiantuntijana ja yhteistyökumppanina sekä eurooppalaisena ja kansainvälisenä toimijana

  • elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantopanosten laatu- ja turvallisuusriskien ennakoinnista, ennaltaehkäisystä ja hallinnasta, sekä
  • eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden edistämisestä


ja luo näin osaltaan edellytykset

  • ihmisten ja eläinten terveyden ja ympäristön suojelemiselle,
  • kuluttajien oikeuksien turvaamiselle sekä
  • kilpailukykyiselle maatalous- ja elintarviketuotannolle.


Eviran visio

Ihmiset, eläimet ja kasvit ovat terveitä ja voivat hyvin.

Elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantopanosten turvallisuus, laatu ja jäljitettävyys, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvinterveys ovat huipputasoa maailmassa. Suomen elintarvikeketju toimii asiakas- ja kuluttajalähtöisesti ja on kansainvälisesti kilpailukykyinen ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita.

 

LISÄÄ AIHEESTA