Toiminnan suunnittelu ja seuranta

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio. Tulossopimus on viraston ja maa- ja metsätalousministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät asiakirjoista, jotka löytyvät vasemman sarakkeen kautta sivuilta Tulosohjaus sekä Muu suunnittelu ja seuranta.

Tulosohjausasiakirjat on jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Tietoa valtion toiminnasta, resursseista ja tuloksellisuudesta löytyy valtionhallinnon internetraportoinnista Netrasta, jota ylläpitää Valtiokonttori.

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA