Eviran toimenpiteet sääntelyn ja hallinnollisen taakan keventämiseksi

Sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen ovat Eviralle tärkeitä tavoitteita. Tähän pyritään siten, että tavoitteet elintarvikeketjun turvallisuudesta, yritysten kilpailukykyisistä toimintaedellytyksistä ja mahdollisuudesta kohdentaa voimavarat ennaltaehkäisevästi riskien perusteella toteutuvat samanaikaisesti.

Opas: Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset (11.10.2016) (pdf)

Eviran vastauksia Keskustan eduskuntaryhmän ratkaisuesityksiin (202) sääntelyn ja byrokratian purkamiseksi (19.9.2016) (pdf)

Eviran näkemyksiä ja vastauksia eteläsavolaisten viljelijöiden ja viranomaisten esittämiin Byrokratian
purku -kehittämisehdotuksiin
 (25.4.2016) (pdf)

Eviran toimenpiteet sääntelyn ja hallinnollisen taakan keventämiseksi (1.12.2015) (pdf)

Elintarvikelainsäädännön joustoista (24.11.2015) (pdf)

Valvojasta valmentajaksi (pdf)

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA

Norminpurku MMM:n sivuilla

Yhteenveto täydentävien ehtojen valvontaohjeiden muutosehdotuksista ja jatkotoimenpiteistä (pdf, MMM.n sivuilla)

Byrokratian purkaminen 2015-2017: Elintarviketoimijoita kuormittavat vaatimukset ja niiden johdosta toteutetut MMM:n ja Eviran toimenpiteet (pdf MMM:n sivuilla, lopullinen yhteenveto 18.9.2017)