Eviran toimenpiteet sääntelyn ja hallinnollisen taakan keventämiseksi

Sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen ovat Eviralle tärkeitä tavoitteita. Tähän pyritään siten, että tavoitteet elintarvikeketjun turvallisuudesta, yritysten kilpailukykyisistä toimintaedellytyksistä ja mahdollisuudesta kohdentaa voimavarat ennaltaehkäisevästi riskien perusteella toteutuvat samanaikaisesti.

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA