Henkilöstökertomus

Henkilöstökertomus tukee ja monipuolistaa viraston vuosittaisen tilinpäätöksen antamia tietoja. Tilinpäätös kuvaa toimintaa taloudellisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta. Henkilöstökertomus puolestaan keskittyy henkilöstöjohtamiseen ja henkilöstövoimavaroihin ja kuvaa viraston henkilöstö- ja koulutusrakennetta, kertoo henkilöstön työkyvystä ja terveydestä sekä johtamisen, yhteistyön ja osaamisen kehittymisestä.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME