Henkilöstökertomus

Henkilöstökertomus tukee ja monipuolistaa viraston vuosittaisen tilinpäätöksen antamia tietoja. Tilinpäätös kuvaa toimintaa taloudellisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta. Henkilöstökertomus puolestaan keskittyy henkilöstöjohtamiseen ja henkilöstövoimavaroihin ja kuvaa viraston henkilöstö- ja koulutusrakennetta, kertoo henkilöstön työkyvystä ja terveydestä sekä johtamisen, yhteistyön ja osaamisen kehittymisestä. Taulukoiden ja diagrammien esittämää täydennetään laadullisilla arvioilla ja sanallisilla kuvauksilla.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME