Muu suunnittelu ja seuranta

Muut kuin tulosohjaukseen liittyvät asiakirjat, joita tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana, ovat luonteeltaan enemmän viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia ministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä viraston tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

Suunnitelmat

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään viraston toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 4-vuotisena TTS-kautena. TTS on viraston itsensä laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta ministeriössä.

Eviran talousarvioehdotus ministeriölle vuodelle 

Talousarvioehdotus ja lisätalousarvioehdotukset ovat viraston omia ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, minkälaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja Eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset löytyvät VTV:n internet-sivuilta, johon linkki löytyy alta. 

Muut

Tutustu myös muiden virastojen asiakirjoihin Netran internet-sivuilla, johon linkki löytyy alta.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA