Tulosohjaus

Tulosohjausasiakirjat on jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin.

Suunnitelmat

Ministeriön ja viraston välinen tulossopimus

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran välinen tulossopimus vuosille 2018-2022 
Maa- ja metsätalousministeriön sekä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran välinen tulossopimus vuosille 2017-2021 
Maa- ja metsätalousministeriön sekä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran välinen tulossopimus vuosille 2016-2020 
Maa- ja metsätalousministeriön sekä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran välinen tulossopimus vuosille 2015-2019 
Maa- ja metsätalousministeriön sekä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran välinen tulossopimus 2014

Eduskunnan päättämät talousarviot

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää Eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. Eduskunnan päättämät lisätalousarviot 

Valtion talousarvioesitykset

Seurantatiedot

Eviran tilinpäätökset

Osavuosiraportit

 

Lisää aiheesta muualla verkossa