Toiminta

Eviran toiminnalliset alueet ovat valvonnan johtaminen, ohjaaminen ja kehittäminen, laboratoriotoiminta, tieteellinen tutkimus ja riskinarviointi.

Evira myös huolehtii eläinlääkäreiden laillistamisesta ja johtaa verkostomaisesti toimivaa Zoonoosikeskusta.

Evira toimii Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn Focal Pointina eli kansallisena koordinaatiopisteenä.

Evirassa toimivat lisäksi Kasvilajikelautakunta, Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri.

1.1.2019 aloittaa toimintansa Ruokavirasto. Eviran lisäksi uudeksi virastoksi yhdistyvät Maaseutuvirasto Mavi sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskus Mitpasta. Maa- ja metsätalousministeriön verkkosivustolla on lisätietoa Ruokavirastosta.