Toiminta

Eviran toiminnalliset alueet ovat valvonnan johtaminen, ohjaaminen ja kehittäminen, laboratoriotoiminta, tieteellinen tutkimus ja riskinarviointi.

Evira myös huolehtii eläinlääkäreiden laillistamisesta ja johtaa verkostomaisesti toimivaa Zoonoosikeskusta.

Evira toimii Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn Focal Pointina eli kansallisena koordinaatiopisteenä.

Evirassa toimivat lisäksi Kasvilajikelautakunta, Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri.