Löytyykö viljasta hometta ja mikä aiheutti vasikan kuoleman? - Miten laboratorio varmistaa, että tulos on oikein?

22.11.2017

Eviran laboratorioissa on tutkittavana ja selvitettävänä muun muassa myytävän ohran valkuaisainepitoisuus ja kosteus, sairaiden nautojen ja vasikoiden tautien diagnoosi, maatiloilla liikkuvien pikkujyrsijöiden levittämät haitalliset bakteerit ja antibioottiresistenssi, lihan lääkejäämät, selkälokin ja valkohäntäkauriin sairauden syy ja villisikojen tutkiminen sikaruton ja trikiinin varalta. Tutkittavana on laajasti luonnon, ruokatuotannon ja seuraeläinten näytteitä: elintarvikkeita, kasveja, siemeniä, rehuja, lannoitteita, tuotantoeläimiä, villieläimiä, lemmikkejä ja hyönteisiä.

Näytteiden vastaanoton arviointi on meneillään bakteriologian laboratoriossa Kuopiossa. Kuvassa olevat näytteet ovat vasikoista otettuja näytteitä Mycoplasma bovis -tutkimukseen sekä näytteitä hengitystietulehdustutkimuksiin.

Laatu perustuu oikeisiin laboratoriotuloksiin

Eviran laboratoriotulosten avulla tutkitaan ja seurataan ruokien turvallisuutta, laatua ja ravintoainesisältöä sekä eläin- ja kasvitautien leviämistä ja hoitoa. Tulosten perusteella tehdään viranomaisvalvontaan liittyviä päätöksiä ja otetaan kantaa ravintoon ja ympäristöön liittyviin riskeihin. Näille laboratoriotuloksille asetetaan kovat laatuvaatimukset. Tulosten tulee olla totta ja oikein, jotta niitä voidaan käyttää terveyden ja turvallisuuden ylläpitoon. Tiedolla johtaminen on mahdollista, jos tieto on oikein.

Lean-ajattelua soveltamalla oma työ sujuvoituu.

Laboratoriot tarkassa valvonnassa

Miten voi varmistaa, että laboratorio mittaa tulokset oikein niin, että päätöksenteko voi perustua niihin? Miten varmistetaan, että tulokset ovat maailmanlaajuistesti vertailukelpoisia?

Eviran laboratorioiden laatua seurataan ja varmistetaan päivittäin laboratoriomittausten yhteydessä ja erikseen vertailumittauksilla, auditoinneilla ja arvioinneilla. Kukin laboratorio kirjaa jokaisen näytteen ja jokaisen tutkimusvaiheen tiedot tarkasti. Jokaisen käytettävän menetelmän osalta on varmistettu, että menetelmä mittaa sitä mitä pitää. Käytettävät laitteet on kalibroitu niin, että mittauksista on suora yhteys maailmanlaajuiseen metrologiajärjestelmään. Eviran laboratoriot myös läpäisevät jatkuvasti ulkopuoliset, puolueettomat vertailututkimukset, joissa testataan ovatko vertailunäytteiden tulokset oikein. Toiminta kokonaisuudessaan varmistetaan sisäisissä arvioinneissa, joissa käydään jälkeenpäin läpi omia prosesseja kuten henkilökunnan pätevyys, tulosten vertailtavuus, tietojen löydettävyys ja laitteiden toimintakunto.

Arvioija seuraa alppiruusunäytteiden esikäsittelyä versopoltteen (Phytophthora ramorum) pcr-testausta varten Helsingissä Viikin laboratoriossa.

Eviran laboratorioiden suunnitelmallinen ja jatkuva laadunvarmistus perustuu kansainvälisiin, päteville laboratorioille julkaistuihin vaatimuksiin, jotka on esitetty standardissa ISO 17025. Standardin lähtökohta on, että pätevä laboratorio pystyy tuottamaan jatkuvasti oikeita tuloksia niistä näytteistä, jotka asiakas toimittaa tutkittaviksi.

Sisäisen laadunvarmistuksen lisäksi Evira käy vuosittain läpi laajan ulkopuolisen arvioinnin. Ulkopuoliset, riippumattomat arvioinnit toteutetaan kansainvälisesti ohjattujen arviointien kautta. Evira on saavuttanut näillä arvioinneilla pätevälle laboratoriolle annetun ISO 17025 -akkreditoinnin. Akkreditointi on ollut Evirassa ja sen edeltäjäorganisaatiossa voimassa yli 20 vuotta, ja pätevyys todetaan uudelleen vuosittain.

FINAS-akkreditointipalvelu teki uusimman Eviran arvioinnin syyskuussa 2017. Eviran laboratorioissa on vuonna 2017 yli 150 kemian, kasvianalytiikan, mikrobiologia, bakteriologian, virologian, patologian ja parasitologian päteväksi todettua, akkreditoitua tutkimusmenetelmää.

Eläintutkimuksissa käytettävien mikrobiologisten elatusainealustojen säilytystä arvioidaan Viikin kampuksella.

Yhteenvetoja Eviran tutkimien näytteiden laboratoriotuloksista, esimerkiksi vuoden 2017 syksyn viljasadon laadusta ja tutkituista eläintaudeista on tietoa Eviran verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Päivi Kähkönen
Eviran laatupäällikkö, paivi.kahkonen@evira.fi

Laboratorioiden pätevyydestä ja akkreditoinnista on lisätietoa FINASin verkkosivuilla:
Eviran akkreditoidut menetelmät FINASin verkkosivuilla
FINAS-akkreditointipalvelu
European co-operation for Accreditation (EA)

 

 

Aihealueet: