Resistenssiä, raivotautia ja raskasmetalleja Ruokavirastossa

10.10.2018

Mitä yhteistä on mikrobilääkeresistenssillä, raivotaudilla ja raskasmetalleilla? Entäpä vielä rotalla, rengasmädällä ja ravitsemuksella? Nämä liittyvät eläinten ja ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä kasvinterveyteen, joita kaikkia tutkitaan Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa.

Aloittaessani vappuna 2018 Eviran tutkimusjohtajana koin päässeeni aarrearkun äärelle. Eviran laboratoriotyöstä, valvonnasta ja riskinarvioinnista kertyy mahtavia aineistoja, joita voidaan – vastuullisesti toimien - hyödyntää tieteellisessä tutkimuksessa. Ulkopuolisella rahoituksella on saatu täsmäkysymyksiin lisäaineistoja, ja Maaseutuvirasto Mavin aineistoissakin riittäisi aarteita löydettäväksi. Toisaalta Eviran asiantuntijatyössä karttuu tutkimuksessa tärkeää osaamista ja näkemystä, Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskus Mitpa tukee tiedonetsinnässä. Mavissa on muun muassa kehittämisyksikkö ja viisaita, osaavia akateemisia ja kehittämishaluisia ihmisiä, "piilotohtoreitakin". Aarrearkku on laajenemassa vuodenvaihteessa Ruokaviraston kokoiseksi.

Ruokavirasto on kooltaan virastona suuri, mutta tutkimuslaitoksena pieni. Eviran Tutkijat-sähköpostilistalla on toista sataa nimeä, mutta moniko heistä tekee tieteellistä tutkimusta ja kuinka paljon siihen kykenee irrottamaan aikaa? Mavissa ja Mitpassa ei ole tähän mennessä tarvittu Tutkijat-listaa, mutta muutetaan tilanne. Hyvän tieteellisen käytännön mukaan tuotettu ja tieteellisen laadunvarmistuksen läpikäynyt tutkimustieto on sen hetken paras arvaus asioiden todellisesta laidasta. Tästä lähestymistavasta hyötyy koko yhteiskunta.

Tieteellisen tutkimuksen avulla lisäämme ymmärrystä ympäröivästä maailmasta, jotta osaamme tehdä – kansalaisina, yrittäjinä, viranomaisina ja lainsäätäjinä – valistuneita päätöksiä. Tieteellisen tutkimuksen avulla myös löydämme ratkaisuja käytännön haasteisiin. Joskus sekin on tärkeä osoittaa, ettei jokin lähestymistapa toimi.

Tieteellinen tutkimuksemme kuitenkin toimii. Tule kuulolle, kun tutkijamme esittelevät tieteellisiä aarteita Eviran tiedepäivässä 16.10. klo 12.00 - 16.15!

Eviran tuore tutkimusjohtaja

Paula Kinnunen

Aihealueet: