Julkinen tietopalvelu

Eläinlääkärirekisterin julkinen tietopalvelu on internethakupalvelu, josta saa tiedon siitä, onko henkilö oikeutettu harjoittamaan eläinlääkärinammattia Suomessa. Tietopalvelusta  löytyvät perustiedot eläinlääkärinammatin harjoittajista (nimi, tunnusnumero, tiedot laillistamispäivästä tai väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden kestoajasta sekä ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamisesta).

Tiedot päivittyvät reaaliajassa eläinlääkärirekisteristä. Niitä ei voi muuttaa julkisen tietopalvelun kautta.

Lisätietoa ja julkisen tietopalvelun hakuohjeet: Asiointi > Sähköinen asiointi > Yleiset > Eläinlääkärirekisterin tietopalvelu.