Oikeus toimia eläinlääkärinä

Suomessa eläinlääkärinammattia saa harjoittaa ainoastaan henkilö, joka on laillistettu Suomessa eläinlääkäriksi tai jolla on väliaikainen oikeus eläinlääkärinammatin harjoittamiseen. Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta säädetään laissa eläinlääkärinammatin harjoittamisesta (29/2000, ammatinharjoittamislaki).

Ammatinharjoittamislain 2 §:n mukaan eläimen eläinlääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja tähän liittyvästä hoidosta sekä lääkityksestä saa päättää vain henkilö, jolla on oikeus harjoittaa eläinlääkärinammattia. Koe-eläintoiminnasta säädetään kuitenkin erikseen. Luvattomasta eläinlääkärinammatin harjoittamisesta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME