Pohjoismaan kansalaisen suorittama tutkinto, jonka perusteella myönnetty ammatinharjoittamisoikeus jossakin Pohjoismaassa

Evira myöntää hakemuksesta oikeuden toimia laillistettuna eläinlääkärinä Pohjoismaan kansalaiselle, joka on suorittanut muussa kuin Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa eli ns. kolmannessa maassa eläinlääketieteellisen tutkinnon, jonka perusteella hänet on oikeutettu toimimaan eläinlääkärinä jossakin Pohjoismaassa. Laillistamisen edellytyksenä on lisäksi, että hakija on antanut eläinlääkärinvakuutuksen.

Pohjoismaassa myönnettyä oikeutta harjoittaa eläinlääkärinammattia ei saa olla rajoitettu.

Hakemus

Laillistamista koskeva hakemus on vapaamuotoinen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi

  • mitä hakemus koskee sekä
  • hakijan nimi ja yhteystiedot sekä kotikunta.

Liiteasiakirjat

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

  • hakijan kansalaisuuden todistava asiakirja (esimerkiksi passi)
  • todistus eläinlääketieteellisen koulutuksen suorittamisesta, jonka perusteella henkilöllä on oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlääkärinammattia todistuksen antaneessa valtiossa
  • jos henkilölle on myönnetty oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlääkärinammattia jossakin muussa valtiossa kuin Suomessa, kyseisen maan toimivaltaisen viranomaisen enintään kolme kuukautta aikaisemmin antama todistus siitä, että tätä oikeutta ei ole rajoitettu vakavan ammatillisen virheen tai laiminlyönnin tai muun vastaavan syyn vuoksi
  • eläinlääkärinvakuutus.

 

On siis huomattava, että koulutusta koskevan todistuksen lisäksi hakijan on toimitettava Eviralle todistus tai todistuksia, joista käyvät ilmi seuraavat seikat:

1.        Hakijalla on oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlääkärinammattia tutkintotodistuksen antaneessa valtiossa.

2.        Hakijan oikeutta harjoittaa eläinlääkärinammattia ei ole rajoitettu vakavan ammatillisen virheen tai laiminlyönnin tai muun vastaavan syyn vuoksi niissä valtioissa, joissa hänelle on myönnetty oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlääkärinammattia (todistus saa olla enintään 3 kk vanha). Jos hakijalla on ammatinharjoittamisoikeus useammassa valtiossa, hänen tulee toimittaa tällainen ns. esteettömyystodistus kaikista näistä valtioista.

 

Hakemuksen liiteasiakirjat on esitettävä alkuperäisinä tai virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä. Asiakirjoja ei kopioida Evirassa odotettaessa. Asiakirjoja todistavat virallisesti oikeaksi esimerkiksi julkinen notaari tai poliisi.

Hakemukseen tulee lisäksi liittää virallisen kääntäjän kääntämät suomen- tai ruotsinkieliset käännökset muista kuin pohjoismaisella kielellä kirjoitetuista liiteasiakirjoista. Myös englanninkieliset asiakirjat ja käännökset ovat riittäviä.

Eläinlääkärinvakuutus

Eläinlääkärinvakuutus kirjoitetaan kokonaisuudessaan käsin, minkä lisäksi asiakirja päivätään ja allekirjoitetaan käsin. Eläinlääkärinvakuutuksen teksti kuuluu seuraavasti:

Minä N.N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä eläinlääkärinä toimiessani parhaan ymmärrykseni ja kykyni mukaan tunnollisesti täytän ne tehtävät ja velvollisuudet, jotka minulle eläinlääkärinä kuuluvat.

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA