Suomessa suoritettu tutkinto

Evira myöntää hakemuksesta oikeuden toimia laillistettuna eläinlääkärinä henkilölle, joka on suorittanut eläinlääketieteen kandidaatin tutkintoon, muuhun vähintään kolmivuotiseen alempaan korkeakoulututkintoon tai näitä tasoltaan vastaavaan koulutukseen pohjautuvan eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon sekä antanut Eviralle kirjallisesti ja suullisesti eläinlääkärinvakuutuksen.

Hakemus

Laillistamista koskeva hakemus on vapaamuotoinen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi

  • mitä hakemus koskee sekä
  • hakijan nimi ja yhteystiedot sekä kotikunta.

Liiteasiakirjat

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

  • eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa koskeva todistus
  • eläinlääkärinvakuutus.

Eläinlääkärinvakuutus

Suullinen eläinlääkärinvakuutus annetaan Eviralle laillistamistilaisuudessa. Kirjallinen eläinlääkärinvakuutus toimitetaan Eviralle laillistamishakemuksen liitteenä. Vakuutusteksti kirjoitetaan kokonaisuudessaan käsin, minkä lisäksi asiakirja päivätään ja allekirjoitetaan käsin. Eläinlääkärinvakuutuksen teksti kuuluu seuraavasti:

Minä N.N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä eläinlääkärinä toimiessani parhaan ymmärrykseni ja kykyni mukaan tunnollisesti täytän ne tehtävät ja velvollisuudet, jotka minulle eläinlääkärinä kuuluvat.

Maksu

Eläinlääkäriksi laillistamisesta peritään maksu. Maksu määräytyy maa- ja metsätalousministeriön Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista antaman asetuksen perusteella.

Eläinlääkärirekisteri

Eläinlääkäriksi laillistettu henkilö merkitään Eviran ylläpitämään eläinlääkärirekisteriin.

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA