Tilastotietoa vuodelta 2016

ELÄINLÄÄKINTÄVAHINKOJEN ARVIOLAUTAKUNNAN KÄSITTELEMÄT LAUSUNTOPYYNNÖT VUONNA 2016

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta käsitteli vuonna 2016 kokouksissaan 28 lausuntopyyntöä. Lautakunta arvioi eläinlääkärin tehneen eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain 1 §:n mukaisen vahingonkorvausvastuun perustavan hoitovirheen yhdeksässä tapauksessa.

Lausuntopyynnöt jakaantuivat siten, että 17 tapausta koski koiria, neljä hevosia, kolme lehmää, kaksi kissaa, yksi lammasta ja yksi alpakkaa.

Lausuntopyynnöissä useimmiten pyydettiin arvioimaan eläinlääkärin antaman diagnoosin oikeellisuutta ja tämän suorittamien hoitotoimenpiteiden virheettömyyttä, oikea-aikaisuutta ja riittävyyttä sekä hoidosta aiheutuneiden komplikaatioiden vältettävyyttä toisin toimien, lääkityksen määräämistä ja jatkohoitoa koskevien ohjeiden oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Lausuntopyyntöjen käsittelyaika on ollut vuonna 2016 noin 4-12 kuukautta. Käsittelyaikojen pituus on keskimäärin 6-8 kuukautta.

Käsittelyaika-arvio vuodelle 2017 on noin 6-9 kuukautta.

Lautakunta on edellä mainittujen lausuntojen lisäksi antanut viisi ratkaisua, jotka liittyivät lausuntopyyntöjen peruutuksiin, lausuntoasian uudelleenkäsittelypyyntöön ja käsittelymaksua koskevaan oikaisuvaatimukseen.