Kasvilajikelautakunta

Kasvilajikelautakunta on maa- ja metsätalousministeriön asettama toimielin, jonka keskeinen tehtävä on ylläpitää Suomen virallista kasvilajikeluetteloa. Lautakunta päättää lajikkeiden hyväksymisestä lajikeluetteloon ja hyväksymisten peruuttamisesta.

Kasvilajikelautakunnan jäsenet edustavat elintarvikeketjun eri toimijoita tuottajista ympäristöjärjestöihin. Linkki kasvilajikelautakunnan jäsenluetteloon löytyy oikeasta palstasta.

Kasvilajikelautakunnan osoite:

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Kasvinjalostajanoikeus
PL 111 (Tampereentie 51)
32201 LOIMAA

Kasvilajikelautakunnan päätökset julkaistaan Suomen kasvilajiketiedotteessa

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME