Laboratoriopalvelut

Eviran laboratoriopalvelut

Eviran laboratoriopalvelut (= Eviran laboratoriot) tekevät eläin- ja kasvitautien laboratoriodiagnostiikkaa sekä elintarvikkeiden, rehujen, lannoitteiden ja kasvien laboratoriotutkimuksia. Laboratoriot tarjoavat myös näihin liittyvää asiantuntijatoimintaa.

Laboratorio- ja asiantuntijapalveluja tarjotaan sekä viranomaisille että yksityisille asiakkaille.

Laboratoriot tekevät lisäksi tieteellistä tutkimusta ja osallistuvat alallaan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. 

Eviran laboratoriot toimivat kansallisina vertailulaboratoriona elintarvike- ja rehututkimusten sekä eläintautitutkimusten ja kasvitutkimusten aloilla.

Laboratoriot vastaavat EU:n ja kansallisen lainsäädännön edellyttämien laajojen valvonta- ja seurantaohjelmien laboratorioanalyyseistä. Näitä ohjelmia ovat mm. antibioottiresistenssin seuranta, vierasainevalvontaohjelma, eläintautien seurantaohjelmat, eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien (zoonoosien) seuranta eläimissä ja elintarvikkeissa sekä kasvitautien seurantaohjelmat.

Eviran laboratoriopalveluissa työskentelee 260 henkilöä ja laboratoriotoimintaa on 6 paikkakunnalla (Helsinki, Loimaa, Kuopio, Oulu, Seinäjoki ja Lappeenranta).

Eviran laboratoriopalvelujen yhteyshenkilöt ovat:

osastonjohtaja Pia Mäkelä, p. 050 448 1302
eläintautibakteriologia ja –patologia: yksikönjohtaja Sinikka Pelkonen, p. 040 028 7061
virologia: yksikönjohtaja Tuija Gadd, p. 050 357 0328
mikrobiologia: yksikönjohtaja Anna-Liisa Myllyniemi, p. 040 028 7398
kemia: yksikönjohtaja Janne Nieminen, p. 050 463 9586
kasvianalytiikka: yksikönjohtaja Mirja Kartio, p. 040 534 5510 

Eviran hyväksymät laboratoriot

Viranomais- ja omavalvontatutkimuksista tehdään Eviran laboratorioiden lisäksi Eviran lainsäädännön perusteella hyväksymissä laboratorioissa.

Viranomais- ja omavalvontalaboratorioiden hyväksymisen yhteyshenkilö on ylitarkastaja Taija Rissanen, p. 050 574 6308.

Laboratoriotoiminnan laatu

Eviran laboratoriot noudattavat toiminnassaan standardin ISO/IEC 17025 mukaista laatu- ja toimintajärjestelmää. Laboratoriotoiminnan pätevyys ja tulosten oikeellisuus on osoitettu kansainvälisten kriteerien mukaisella arvioinnilla ja akkreditoinnilla, jonka on myöntänyt FINAS-akkreditointipalvelu. FINAS on riippumaton toimija, jonka suorittamat akkreditoinnit ovat EU-asetusten sekä eurooppalaisten ja kansainvälisten tunnustamissopimusten mukaisia.

Eviran FINAS-akkreditointitunnus on T014. Laboratorioissa on yli 150 kemian, kasvianalytiikan, mikrobiologian, bakteriologian, virologian ja parasitologian päteväksi todettua, akkreditoitua tutkimusmenetelmää.  Voimassa oleva akkreditointi ja testausmenetelmät on kuvattu pätevyysalueessa FINAS:in verkkosivuilla https://www.finas.fi/toimijat

Siementutkimusten osalta Eviran laboratorioilla on lisäksi ISTA-järjestön (International Seed Testing Association) myöntämä akkreditointi.

Myös Eviran hyväksymät viranomais- ja omavalvontatutkimuksia tekevät laboratoriot ovat pääsääntöisesti FINAS:in arvioimia ja/tai akkreditoimia standardin ISO/IEC 17025 mukaisesti.