Laboratoriopalvelut

Eviran laboratoriopalvelut ovat eläintautien laboratoriodiagnostiikka, elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvä analytiikka sekä rehujen, lannoitteiden ja siementen turvallisuuteen ja laatuun liittyvät laboratoriotutkimukset.

Laboratoriotoimintaan kuuluu toimiminen kansallisena ja kansainvälisenä vertailulaboratoriona.

Laboratoriotoiminta tukee viraston muuta toimintaa kuten valvontaa, tieteellistä tutkimusta, riskinarviointia ja muita asiantuntijatehtäviä.

Osa viranomaistutkimuksista tehdään Eviran hyväksymissä laboratorioissa.

Laboratoriotoiminnan laatu

Eviran laboratoriotoiminnan laadun takeena ovat FINASin (Finnish Accreditation Service) tutkimus- ja laboratorio-osastolle myöntämä akkreditointipäätös (T014, standardi ISO/IEC 17025, https://www.finas.fi/toimijat/Sivut/default.aspx#k=T014) sekä ISTA-järjestön (International Seed Testing Association) myöntämä akkreditiointi siemenanalytiikassa.