Eläimet

Eläintautitutkimuksilla todetaan eläintauteja ja zoonooseja (ihmisille ja eläimille yhteisiä taudinaiheuttajia) sekä selvitetään tilaongelmia ja sairauksien syitä. Kuolleista eläimistä tehdään patologisanatominen tutkimus taudin- tai kuolinsyyn selvittämiseksi.

Huomattava osa tutkimuksista liittyy viralliseen tautivalvontaan. Tuotanto- ja harraste-eläinten lisäksi seurataan luonnonvaraisten eläinten tautitilannetta.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME