Kemialliset analyysit

Ennen näytteiden lähettämistä kemialliseen tutkimukseen, tulee siitä sopia yhteyshenkilön kanssa.

Alkuaineet

Evirassa tutkitaan rehuista haitallisia alkuaineita; raskasmetalleja (arseeni, elohopea, kadmium, kromi, lyijy, nikkeli) ja ravinto- ja hivenaineita (fosfori, kalsium, kupari, magnesium, mangaani, molybdeeni, natrium, rauta, seleeni, sinkki, tina). Analyyseillä varmistetaan rehujen määräysten mukaisuus ja  turvallisuus.

 

Yhteyshenkilö: Satu Mykkänen p. 050 560 9982

Hometoksiinit

Tietyt homeet saattavat tuottaa myrkyllisiä yhdisteitä, mykotoksiineja. Esimerkiksi Fusarium- homeet tuottavat mm. trikotekeenejä ja zearalenonia, ja Penicillium- ja Aspergillus-homeet okratoksiini A:ta.

Mykotoksiineja tutkitaan pääasiassa rehuviljasta ja valmisrehuista. Evira toimii mykotoksiinien kansallisena vertailulaboratoriona yhdessä Tullilaboratorion kanssa. Evira on myös mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä mykotoksiinitutkimushankkeissa. 

Yhteyshenkilö: Marja Raatikainen p. 040 132 7496

Kasvinsuojeluainejäämät ja PCB

Evirassa tutkitaan vuosittain kasvinsuojeluainejäämiä lähinnä eläinperäisissä elintarvikkeissa EU:n koordinoiman jäämävalvontaohjelman puitteissa. Ohjelman avulla valvotaan ettei jäämiä esiintyisi elintarvikkeissa yli sallitun enimmäismääränn. Lisäksi tehdään sekä elintarvikkeisiin että tuotanto- ja riistaeläinten kudoksiin kertyneiden ympäristömyrkkyjen suunnitelmallista seurantaa. Seurannalla estetään saastuneiden elintarvikkeiden joutuminen kuluttajille ja saadaan tietoa ympäristön tilasta ja siinä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista ympäristömyrkkyjen osalta.

Yhteyshenkilöt: Kati Hakala p. 040 489 3404

Orgaaniset lisäaineet

Evirassa tutkitaan rehuista vitamiineja (A, E, D, B-vitamiineja), aminohappoja, eräitä väriaineita (astaksantiini) sekä lääkeaineita (mm. kokkidiostaatteja, tetrasykliinejä, tylosiinia) ja kasvunedistäjiä (mm. karbadoksi, olakvindoksi).

Yhteyshenkilöt: Aulikki Raitanen p. 040 489 3405, Marja Raatikainen p. 040 132 7496

Peruskoostumus

Evirassa tehdään rehujen koostumukseen ja laatuun liittyvää tutkimusta. Rehuista  tutkitaan peruskoostumusta (proteiini, rasva, kuitu, tuhka, kuiva-aine). Koostumustutkimukset liittyvät mm. Eviran toimintaan kansallisena vertailulaboratoriona.

Yhteyshenkilö: Annikki Welling p. 040 481 2270  

Torjunta-aineiden markkinavalvonta-analyysit

Torjunta-aineiden markkinavalvonnan tarpeisiin analysoidaan valmisteiden tehoainepitoisuus ja tehdään eräitä fysikaalisia testejä. 

Yhteyshenkilö: Kati Hakala p. 040 489 3404

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME