Rokotteiden erävapautus ja neuvonta

Evira toimii OMCL (Official medicines control laboratory for veterinary immunologicals) –laboratoriona, jonka tehtäviin kuuluvat immunologisten eläinlääkevalmisteiden eräkohtainen valvonta ja erävapautus, eläinrokotteiden laadun ja tehon seuranta, rokoteohjelmien kehittäminen ja suunnittelu sekä eläinrokotteiden käyttöön liittyvä neuvonta.

Sertifiointipyynnöt ja sertifikaatin tunnustamispyynnöt toimitetaan Eviraan sähköpostilla: batch.release@evira.fi

Lisätietoja rokoteneuvonnasta

Lisätietoja: Niina Tammiranta, erikoistutkija, p. 040 489 3377