Virologiset tutkimukset

Virologian tutkimusyksikön tehtävinä ovat eläinten virus- ja prionitauteihin liittyvä tieteellinen tutkimus, virus- ja prionitautien diagnostiikka, infektioepidemiologia ja asiantuntemus sekä eläinrokotteiden erävapautus ja eläinrokotteiden käyttöön liittyvä neuvonta ja tieteellinen tutkimus. Yksikkö osallistuu eläintautiepidemioiden selvityksiin ja eläintautien ja eläintautiriskien torjuntaan. Virologian pääprosessi toimii myös eläinten vastustettavien virustautien kansallisena EU-vertailulaboratoriona.

  • Virologia, tutkimusyksikön johtaja Tuija Gadd, p. 050 357 0328
  • Siipikarja- ja kalavirologia,  jaostopäällikkö Tiina Nokireki, p. 050 413 1687
  • Sorkkaeläinvirologia, jaostopäällikkö Ulla Rikula, p. 050 563 2052

Yhteydenotot s-postilla: etunimi.sukunimi(at)evira.fi

Siipikarja- ja kalavirologia

Siipikarja- ja kalavirologian alaprosessin tehtäviin kuuluvat siipikarjan ja lintujen, kalojen ja sammakkoeläinten, hevosten, koirien, kissojen sekä turkiseläinten virustautien diagnostiikka sekä niihin liittyvä tieteellinen tutkimus. Alaprosessi toimii myös yllä mainittujen eläinlajien vastustettavien virustautien, muun muassa lintuinfluenssan, Newcastlentaudin, rabieksen, hevosen näivetystaudin sekä kalojen virustautien (muun muassa VHS-tauti eli kalojen verenvuotoseptikemia) osalta kansallisena EU-vertailulaboratoriona.

Lisätietoja:

  • Siipikarja ja linnut: Niina Tammiranta, erikoistutkija, p. 040 489 3377
  • Kalat ja sammakkoeläimet: Tuija Kantala, erikoistutkija, p. 050 323 6050
  • Hevoset, koirat, kissat ja turkiseläimet: Ulla-Maija Kokkonen, p. 050 526 2065
  • Rabies: Tiina Nokireki, jaostopäällikkö, erikoistutkija, p. 050 413 1687

Sorkkaeläinvirologia

Sorkkaeläinvirologian alaprosessin tehtäviin kuuluvat sikojen, nautojen, lampaiden, vuohien ja muiden märehtijöiden
virustautien sekä prionitautien diagnostiikka

sekä niihin liittyvä tieteellinen tutkimus. Alaprosessi toimii myös prionitautien sekä märehtijöiden ja sikojen vastustettavien virustautien, muun muassa BSE:n, scrapien sekä muiden TSE-tautien, suu- ja sorkkataudin, sinikielitaudin (bluetongue), afrikkalaisen sikaruton ja klassisen sikaruton osalta kansallisena EU-vertailulaboratoriona.

Lisätietoja:

  • Märehtijät (naudat, lampaat, vuohet yms.): Ulla Rikula, jaostopäällikkö, erikoistutkija, p. 050 563 2052
  • Siat: Laura London, erikoistutkija, p. 050 570 2916
  • Prionitaudit: Sirkka-Liisa Korpenfelt, erikoistutkija, p. 050 351 0308