Kemialliset analyysit

Kemialliset Tutkimukset

Yksikkö vastaa elintarvikkeiden, rehujen, lannoitevalmisteiden ja eläinnäytteiden kemiallisista sekä biokemiallista tutkimuksia. Näihin sisältyy myös elintarvikkeiden ja rehujen GMO analytiikka sekä elintarvikkeiden aistinvarainen analytiikka. Yksikkö vastaa tutkimuksiin liittyvistä asiantuntijatehtävistä ja vertailulaboratoriotoiminasta. 

Kemian analytiikka Yksikönjohtaja: Janne Nieminen puh: 050 463 9586
Epäorgaaninen kemia Jaostopäällikkö: Eija-Riitta Venäläinen puh: 050 434 8378
Koostumus ja alkuperä Jaostopäällikkö: Annikki Welling puh: 040 481 2270
Vierasaineet ja jäämät Jaostopäällikkö: Marja Raatikainen   puh: 040 132 7496

Laatuvastaava

Marjo Kolmonen puh: 050 569 5477

 

Yhteydenotot sähköpostilla

e-mail: etunimi.sukunimi(evira.fi

Ennen näytteiden lähettämistä kemialliseen tutkimukseen, tulee siitä sopia yhteyshenkilön kanssa.

Aitous ja allergeenit

Evirassa tutkitaan maito- ja lihatuotteiden aitoutta ja tehdään eläinlajimäärityksiä ja kontaminaatiotutkimuksia elintarvikkeista ja niiden raaka-aineista. Tahattomia elintarvikeväärennöksiä ja kontaminoitumisia syntyy valmistusvirheistä. Vahingossa tuotteeseen joutunut elintarvikeallergeeni voi aiheuttaa allergiselle henkilölle odottamattoman reaktion. Evirassa tutkitaan elintarvikkeista mm. maidon ja kananmunan allergisoivia proteiineja.

Yhteyshenkilö: Annikki Welling puh: 040 4812270, Pertti Koivisto puh 040 481 1595

Alkuaineet

Evirassa tutkitaan alkuaineita; haitallisia raskasmetalleja (mm. arseeni, elohopea, kadmium, kromi, lyijy, nikkeli, tina) ja ravinto- ja hivenaineita (mm. jodi, kalsium, kupari, magnesium, mangaani, natrium, rauta, seleeni, sinkki) elintarvikenäytteistä. Analyyseillä varmistetaan elintarvikkeiden, rehu- ja lannoitevalmisteiden turvallisuus.

Raskasmetallimäärityksiä tehdään säännöllisesti sekä hyötyeläinten että riistaeläinten kudoksista. Riistaeläinten raskasmetallipitoisuustutkimuksilla saadaan kuvaa ympäristön tilasta ja siinä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista.

Rehu- ja lannoitevalmisteiden kemiallista laatua tutkitaan maahantuontiin ja -vientiin, markkinavalvontaan, kotimaisen valmistuksen valvontaan ja tilavalvontaan liittyen.

Yhteyshenkilöt: Eija-Riitta Venäläinen puh. 050 434 8378, Satu Mykkänen (rehut) puh.050 560 9982, Aija Pelkonen (lannoitteet) puh.040 593 9278

Haitalliset kemikaalit

Elintarvikkeissa voi esiintyä ihmisen terveydelle haitallisia yhdisteitä. Ne ovat voineet joutua elintarvikkeisiin useista syistä kuten ympäristökontaminaation seurauksena esim. metyylielohopea kaloissa tai elintarvikkeiden pakkausmateriaaleista siirtymällä kuten esim. bisfenoli-A säilyketuotteissa. Elintarvikkeisiin voi myös muodostua valmistusprosessissa haitallisia yhdisteitä kuten esimerkiksi PAH-yhdisteet, furaani, akryyliamidi, MCPD- ja glysidyyliesterit sekä asetaldehydi.

Uusien, mahdollisesti haitallisten yhdisteiden tutkiminen tehdään tyypillisesti hankelähtöisesti.

 

Yhteyshenkilöt: Marja Raatikainen puh: 040 132 7496, Pertti Koivisto puh: 040 481 1595

Hometoksiinit

Tietyt homeet saattavat tuottaa myrkyllisiä yhdisteitä, mykotoksiineja. Esimerkiksi Fusarium- homeet tuottavat mm. trikotekeenejä ja zearalenonia, ja Penicillium- ja Aspergillus-homeet okratoksiini A:ta.

Mykotoksiineja tutkitaan pääasiassa leipäviljoista ja viljapohjaisista elintarvikkeista sekä rehuista. Okratoksiini A:ta tutkitaan lisäksi sian munuaisista ja aflatoksiini M1:a maidosta. Evira toimii mykotoksiinien kansallisena vertailulaboratoriona yhdessä Tullilaboratorion kanssa. Evira on myös mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä mykotoksiinitutkimushankkeissa.

Yhteyshenkilö: Marjo Kolmonen puh: 050 569 5477, Marja Raatikainen puh: 040 132 7496

Hormonit ja muut kielletyt aineet

Evirassa tutkitaan lääkeainejäämiä eläinperäisistä elintarvikkeista kansallisessa vuosittain toteutettavassa vierasaineohjelmassa ja kolmansista maista tuotavista elintarvikkeista. Eräitä hormoneja voidaan käyttää eläinlääkärin valvonnassa yksittäisten tuotantoeläinten hoitoon, mutta niiden käyttö eläimen kasvun edistämiseen on Suomessa ja muissa EU-maissa kielletty. Evirassa analysoidaan kemiallisesti:

  • stilbeeniä ja sen johdannaisia
  • tyreostaattisia aineita
  • luonnollisia ja synteettisiä steroidihormoneja (mm. estradioli, testosteroni, nandroloni)
  • beeta-agonisteja (mm. klenbuteroli, salbutamoli)
  • kloramfenikoli, nitrofuraanit, nitroimidatsolit

Tutkittavia kiellettyjä yhdisteitä on n. 40 erilaista ainetta. 

Yhteyshenkilöt: Leena Saari puh: 040 489 3416, Marja Raatikainen puh: 040 132 7496

Kasvinsuojeluainejäämät ja PCB

Evirassa tutkitaan vuosittain kasvinsuojeluainejäämiä lähinnä eläinperäisissä elintarvikkeissa EU:n koordinoiman jäämävalvontaohjelman puitteissa. Ohjelman avulla valvotaan ettei jäämiä esiintyisi elintarvikkeissa yli sallitun enimmäismäärän. Lisäksi tehdään sekä elintarvikkeisiin että tuotanto- ja riistaeläinten kudoksiin kertyneiden ympäristömyrkkyjen suunnitelmallista seurantaa. Kasvinsuojeluainejäämiä tutkitaan myös elintarvikeviljasta sekä rehuista. Seurannalla estetään saastuneiden elintarvikkeiden joutuminen kuluttajille ja saadaan tietoa ympäristön tilasta ja siinä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista ympäristömyrkkyjen osalta.
 
Yhteyshenkilöt: Kati Hakala puh. 040 489 3404

Lääkeainejäämät

Evirassa tutkitaan lääkeainejäämiä eläinperäisistä elintarvikkeista kansallisessa vuosittain toteutettavassa vierasaineohjelmassa, kolmansista maista tuotavista elintarvikkeista ja laitosten omavalvontanäytteistä. Tutkimuksilla varmistetaan, ettei elintarvikkeissa esiinny suurimman sallitun enimmäismäärän ylittäviä pitoisuuksia lääkeainejäämiä. Tutkittavia yhdisteitä on n. 70 kpl. Näitä ovat mm.

  • mikrobilääkeaineet
  • loislääkkeet
  • kokkidiostaatit
  • kortikosteroidit

Evirassa tutkitaan kemiallisesti mm. seuraavia eläinten lääkinnässä käytettäviä mikrobilääkeaineita: aminoglykosidit, betalaktaamit, kinolonit, linkosamidit, sulfonamidit, tetrasykliinit

Yhteyshenkilöt:  Leena Saari puh. 040 489 3416, Anneli Niemi puh. 040 489 3413,

Peruskoostumus

Evirassa tehdään elintarvikkeiden ravitsemukselliseen koostumukseen ja laatuun liittyvää tutkimusta. Elintarvikenäytteistä tutkitaan peruskoostumusta (vesi, kuiva-aine, proteiini, rasva, tuhka). Elintarvikenäytteistä tutkitaan lisäksi mm. suola-, laktoosi-, laktaatti-, nitriitti- ja hivenainepitoisuuksia, rasvahappokoostumusta, rasvan tunnuslukuja, kolesterolipitoisuutta sekä biogeenisiä amiineja. Koostumustutkimukset liittyvät mm. Eviran toimintaan kansallisena vertailulaboratoriona.

Evirassa tehdään rehujen koostumukseen ja laatuun liittyvää tutkimusta. Rehuista  tutkitaan peruskoostumusta (proteiini, rasva, kuitu, tuhka, kuiva-aine). Koostumustutkimukset liittyvät mm. Eviran toimintaan kansallisena vertailulaboratoriona.

Evirassa tutkitaan rehuista vitamiineja (A, E, D, B-vitamiineja), aminohappoja, eräitä väriaineita (astaksantiini) sekä lääkeaineita (mm. kokkidiostaatteja, tetrasykliinejä, tylosiinia) ja kasvunedistäjiä (mm. karbadoksi, olakvindoksi).


Yhteyshenkilöt: Tiina Ritvanen puh. 040 489 3415, Annikki Welling puh. 040 481 2270,  Aulikki Raitanen puh. 040 489 3405 

Torjunta-aineiden markkinavalvonta

Torjunta-aineiden markkinavalvonnan tarpeisiin analysoidaan valmisteiden tehoainepitoisuus ja tehdään eräitä fysikaalisia testejä. 
 
Yhteyshenkilö: Kati Hakala puh.040 489 3404

Vitamiinit

Elintarvikkeista tutkitaan rasvaliukoisia vitamiineja (A, E, D, K) sekä tiamiineja. Vitamiinitutkimuksia tehdään pääsääntöisesti tutkimushankkeissa, joissa selvitetään vitamiinien ja niiden puutosten fysiologisia ja patologisia vaikutuksia eläimiin.


Rehuista tutkitaan A, E, D, B-vitamiineja.


Yhteyshenkilöt: Mervi Rokka puh. 0400 622 371, Aulikki Raitanen puh. 040 489 3405,


LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME