Mikrobiologiset tutkimukset

Eviran elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö tekee elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyviä mikrobiologisia tutkimuksia ja vastaa oman alueensa vertailulaboratoriotehtävistä. Painopistealueena ovat elintarvikkeiden välityksellä ihmiselle tautia aiheuttavat bakteerit eli zoonoosi- ja ruokamyrkytysbakteerit.

Elintarvikemikrobiologisia tutkimuksia tehdään tutkimustyönä ja seurantatutkimusprojekteina yhteistyössä elintarvikevalvonnan, virallisten elintarviketutkimuslaboratorioiden ja Eviran riskinarvioinnin tutkimusyksikön kanssa. Lisäksi osallistutaan vertailulaboratoriotoiminnan edellyttämiin sekä pohjoismaiseen ja kansainväliseen menetelmäkehittämisyhteistyöhön liittyviin tutkimuksiin.

Tutkimukset keskittyvät zoonoosi- ja ruokamyrkytysbakteereihin, erityisesti analytiikkaan, jota ei ole saatavissa paikallisissa elintarvikelaboratorioissa, kuten bakteerikantojen sero- ja genotyypitys sekä bakteerikantojen ja elintarvikenäytteiden enterotoksiinitutkimukset. Jatkotutkimuksia tehdään ruokamyrkytysepidemioiden lähteiden ja elintarviketuotantolinjojen prosessikontaminaatioiden selvittämiseksi.

Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikössä tehdään menetelmiin ja elatusaineisiin liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä. Yksikkö osallistuu kansainväliseen (ISO/CEN, International Dairy Federation IDF) ja pohjoismaiseen ( Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler NMKL) elintarvikemikrobiologisten menetelmien kehittämistyöhön ja laboratorioiden laadunvarmistukseen liittyvien ohjeistusten laadintaan.