Ruokamyrkytysepidemiat

Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö neuvoo elintarvikelaboratorioita ja toimii niiden tuki- ja vertailulaboratoriona ruokamyrkytysepidemioihin liittyvissä tutkimuksissa. Tavanomaiset ruokamyrkytysepidemioiden selvityksiin liittyvät mikrobiologiset analyysit tehdään hyväksytyissä elintarvikelaboratorioissa ja vain erityistapauksissa Eviran elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikössä.

Eviralla on vastuu elintarvikkeista, elintarvikehuoneistojen tuotantoympäristöstä ja alkutuotantopaikoista eristettyjen epidemian aiheuttajien tarkemmasta tutkimuksesta, tyypityksestä ja seurannasta (STM:n asetus 1365/2011). Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö ylläpitää ja kehittää menetelmiä keskeisimpien ruokamyrkytysbakteereiden jatkotutkimuksia varten. Jatkotutkimuksiin kuuluvat biokemialliset tunnistukset, toksiinitutkimukset sekä sero- ja genotyypitykset.

Ruokamyrkytysepidemioiden jatkotutkimukset

Elintarvikelaboratoriot lähettävät ruokamyrkytystutkimusten yhteydessä eristämänsä patogeeniset bakteerikannat elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikköön jatkotutkimuksia varten. Jatkotutkimuksiin kuuluvat lajitunnistukset, serotyypitykset, toksiinitutkimukset ja molekyylibiologiset tutkimukset. Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikössä tutkitaan myös harvinaiset ruokamyrkytysbakteerit, joiden tutkimiseen paikallislaboratorioilla ei ole valmiutta. Lisäksi yksikkö tekee paikallislaboratoriossa rikastusmenetelmällä tutkittavien, ruokamyrkytysepidemian aiheuttaneiden tai aiheuttajiksi epäiltyjen bakteereiden kvantitatiivisia tutkimuksia tautia aiheuttavan annoksen arvioimiseksi. Ruokamyrkytysepidemioihin liittyvät tutkimukset ovat maksuttomia.

Ruokamyrkytysepidemioiden selvityksissä paikalliset viranomaiset tekevät yhteistyötä Eviran ja THL:n kanssa. Evira ja THL ovat harmonisoineet PFGE-tyypitysmenetelmänsä Escherichia coli O157 - ja Listeria monocytogenes -, Yersinia enterocolitica -, Y. pseudotuberculosis - ja Streptococcus equi ssp. zooepidemicus -bakteereille ja termofiilisille kampylobakteereille, joten ne voivat verrata epäillystä välittäjästä ja sairastuneista eristettyjen kantoja epidemioiden lähteiden selvittämiseksi.