Tunnistukset ja tyypitykset

Eviran elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikössä tunnistetaan ja tyypitetään elintarvikelaboratorioiden lähettämiä bakteerikantoja

Biokemialliset tunnistukset
elintarvikelaboratorioiden ja teollisuuden lähettämät, lähinnä patogeenisiksi epäillyt bakteerikannat

Serotyypitykset

Listeria monocytogenes -, Escherichia coli (EHEC/VTEC/STEC) O157-, O145-, O111-, O103- ja O26- ja Yersinia enterocolitica-bakteerit

PFGE (pulssikenttägeelielektroforeesi) tyypitykset
L. monocytogenes, E. coli O157, Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis, Streptococcus equi ssp. zooepidemicus ja termofiiliset kampylobakteerit -ruokamyrkytysten lähteiden jäljittäminen
L. monocytogenes -elintarviketuotantolinjojen prosessikontaminaatioiden selvittäminen

Muut tutkimukset
EHEC/VTEC/STEC: virulenssigeenien (stx1-, stx2-, eae ja hlyA) osoittaminen PCR-menetelmällä Y. enterocolitica ja Y. pseutotuberculosis: biotyypitys ja virulenssigeenien (ail, virF ja inv) osoittaminen PCR-menetelmällä
Vibrio parahaemolyticus: virulenssigeenien (tdh ja trh) osoittaminen PCR-menetelmällä