Kasvit

Kasvianalytiikkayksikön laboratoriot sijaitsevat kolmella paikkakunnalla: Helsingissä, Loimaalla ja Lappeenrannassa. Tutkimusten kohteet ja analysointipaikkakunnat ovat:

  • Kylvösiemenet ja siemenperunat: Loimaa (siemenlaboratorio)
  • Maatalous-, metsä- ja puutarhakasvit: Helsinki (kasvintuhoojalaboratorio)
  • Puinen pakkausmateriaali: Lappeenranta (puulaboratorio)
  • Viljat: Helsinki (viljalaboratorio)
  • Kasvualustat ja maanparannusaineet: Helsinki

Kylvösiemen ja siemenperuna

Markkinoitavasta kylvösiemenestä tehdään lainsäädännön edellyttämät tutkimukset siemenen laadusta, kuten itävyys, puhtaus, vieraiden kasvilajien esiintyminen siemenerissä ja kosteus. Lisäksi analysoidaan siemenen tai siemenperunan mukana leviäviä kasvitauteja.

Maatalous- metsä- ja puutarhakasvit

Maatalous-, metsä- ja puutarhatuotannosta tutkitaan niissä esiintyviä vaarallisia, lainsäädännössä torjuttavaksi tai hävittämiseksi määrättyjä kasvintuhoojia, jotka voivat olla mm. sieniä, bakteereita, viruksia, hyönteisiä tai ankeroisia.

Puinen pakkausmateriaali

Puutavarasta ja puisesta pakkausmateriaalista tutkitaan havupuita tuhoavan vaarallisen kasvintuhoojan, mäntyankeroisen esiintyminen. Ankeroisen esiintymistä kartoitetaan myös metsistä.

Vilja

Viljasta tutkitaan sen käyttölaatua ja turvallisuutta sekä vehnälajikkeiden leivontalaatua, kuten hehtolitranpaino, rikkapitoisuus, jyväkoko, tärkkelys, proteiini ja kostea sitko. Viljojen itävyysmääritykset tehdään Loimaan siemenlaboratoriossa, poikkeuksena mallasohran vetyperoksidi-itävyys, joka analysoidaan viljalaboratoriossa.

Kasvualustat ja maanparannusaineet (kompostit ja mullat)

Kasvualustoista ja maanparannusaineista tehdään laatua ja ympäristövaikutuksia kuvaavia fyto- ja ekotoksisuustestejä, mm. kasvien itävyys- ja kasvatuskokeita sekä kompostin kypsyyden ja stabiilisuuden arviointia.