Ekotoksikologiset analyysit

Orgaanisten lannoitevalmisteiden laatua ja turvallisuutta seurataan lannoitevalmistelainsäädännön mukaisesti. Elintarviketurvallisuusviraston kasvianalytiikan yksikön laboratoriossa tehdään orgaanisten lannoitevalmisteiden laatua kuvaavia fyto- ja ekotoksisuustestejä, joihin kuuluvat mm. eri kasvilajeilla tehtävät itävyys- ja kasvatuskokeet. Laboratoriossa arvioidaan myös maanparannusaineiden kypsyyttä ja stabiilisuutta mikrobipohjaisilla analyyseillä.

Laboratorio toimii edelläkävijänä toksikologisten menetelmien kehittäjänä maanparannusaineiden ja kasvualustojen analytiikan kohdalla osallistumalla Euroopan komission CEN-työryhmiin sekä tutkimushankkeisiin, joissa selvitetään maanparannusaineiden ja kasvualustojen (mm. komposti- ja multavalmisteiden) laatua ja ympäristövaikutuksia biotestien avulla.

Yrityksille tai toisille laboratorioille tehtävä tilaustutkimusanalytiikka on maksullista. Siitä peritään aina liiketaloudellisen hinnaston mukaiset analyysikustannukset.

Lisätietoja: 
  Liisa Maunuksela , erikoistutkija (ekotoksikologia) 
  liisa.maunuksela(at)evira.fi

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME