Viljan laatu

Viljalaboratorio edistää kotimaisen viljan käyttöä ja kilpailukykyä tuottamalla viljaan liittyvää tietoa sekä laboratorio- ja koulutuspalveluita.

Viljalaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio (T014), jonka pätevyysalueeseen kuuluu kattavasti tärkeimmät viljan käyttölaadun analyysimenetelmät ja noudattaa toiminnassaan MMM:n säädöksiä, interventiosäädöksiä ja kansainvälisiä tai kansallisia menettelytapoja.

Viljalaboratorio on kansainvälisen vilja- ja rehualan kauppajärjestö Gaftan (The Grain & Feed Trade Association) hyväksymä testauslaboratorio. Kansainvälisessä vilja- ja rehukaupassa noudatetaan pääosin Gaftan luomia sääntöjä. Kauppaan liittyvän analysoinnin laadun varmistamiseksi Gafta on luonut laboratorioiden hyväksymisjärjestelmän. Vain hyväksytty laboratorio on oikeutettu analysoimaan näytteitä, kun kauppaa käydään Gaftan säännöin.

Lisätietoja: 
Elina Sieviläinen, erikoistutkija, jaostopäällikkö 
elina.sievilainen(at)evira.fi

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA