Hyväksynnän hakeminen

Ennen kuin laboratorio voi hakea hyväksyntää Evirasta, sen täytyy olla akkreditoitu tai arvioitu standardin ISO/IEC 17025 mukaisesti. Akkreditoinnin tai arvioinnin suorittaa FINAS-akkreditointipalvelu, jolta laboratorio itse hakee akkreditointia/arviointia. Arviointia tai akkreditointia ei kuitenkaan vaadita teurastamoiden yhteydessä sijaitsevilta trikiinitutkimuksia suorittavilta laboratorioilta eikä laboratorioilta, jotka tutkivat muita kuin pakollisen terveysvalvonnan tai viranomaisvalvonnan piiriin kuuluvia näytteitä vastustettavien eläintautien varalta. Myöskään kasvitauteja tutkivilta laboratorioilta ei toistaiseksi vaadita akkreditointia tai arviointia.

Eviran hyväksyntää laboratoriolle haetaan alareunasta löytyvällä hakemuslomakkeella. Hakemukseen tulee aina liittää tiedot muunnelluista menetelmistä sekä viimeisimmät dokumentit pätevyydenarvioinnista ja akkreditoinnista. Tarkat täyttämisohjeet ja tarvittavat liitteet löytyvät hakemuslomakkeesta. Hakemus liitteineen tulee toimittaa sähköisesti osoitteella kirjaamo(at)evira.fi tai postitse osoitteeseen

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3
00790 Helsinki.

Rehujen ja kasvinterveyden viranomaistutkimuksia varten hyväksytään laboratorioita vain tarvittaessa. Oheisella hakemuksella ei voi hakea hyväksyntää näihin tutkimuksiin, vaan hyväksyntää varten Evira julkaisee erillisen hakemuslomakkeen ja hakuajan. Jo aiemmin rehulain nojalla hyväksytyt laboratoriot voivat ilmoittaa muutoksista esimerkiksi menetelmissään vapaamuotoisesti em. Eviran osoitteisiin. Rehualan toimijan omavalvontatutkimuksia varten voi hakea hyväksyntää oheisella hakemuksella.

Hakemusten käsittely Evirassa

Hakemuksen käsittelyaika on

  • 2 kk haettaessa elintarvikelain tai eläintautilain mukaista hyväksyntää
  • 3 kk haettaessa rehulain, lannoitevalmistelain tai sivutuotelain mukaista hyväksyntää
  • 5 kk haettaessa terveydensuojelulain mukaista viranomaislaboratorion hyväksyntää.  

Evira pyytää terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevien laboratorioiden hakemuksesta lausunnon Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta, Säteilyturvakeskukselta tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA