Uudet asumisterveysmenetelmät

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) mahdollistaa nk. uusien mittausmenetelmien käytön viranomaisille tarkoitetuissa tutkimuksissa (4 §).

Uusi mittausmenetelmä soveltuu viranomaistutkimuksiin ja voidaan liittää Eviran hyväksynnän piiriin, kun menetelmä on validoitu ja

  1. Validointiaineiston perusteella on varmistettu menetelmän soveltuvuus käyttötarkoitukseensa
    tai
  2. Validointiaineiston perusteella on varmistettu uuden mittausmenetelmän tulosten yhtenevyys Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen menetelmällä saatujen tulosten kanssa.

Vaihtoehdossa 1. uusi asumisterveysmenetelmä mittaa yleensä eri asiaa kuin Valviran soveltamisohjeessa kuvatut menetelmät ja se tulee validoida sellaisenaan käyttötarkoitukseensa vertailuaineiston avulla. Tällöin menetelmän soveltuvuuden viranomaistutkimuksiin arvioi STM:n asumisterveysasetuksen 4 §:n mukaisesti hyväksymä toimija. Prosessi on erillinen normaalista laboratorion hyväksymisprosessista Evirassa. Hakeakseen tällaista menetelmää hyväksynnän piiriin, laboratorio voi olla yhteydessä Eviraan, Valviraan tai THL:een.

Vaihtoehdossa 2. uusi asumisterveysmenetelmä mittaa samaa asiaa esim. Valviran soveltamisohjeessa kuvatun viljelymenetelmän kanssa ja validoinnilla osoitetaan tulosten yhtenevyys soveltamisohjeessa kuvatun menetelmän kanssa. Tällä tavalla validoidun menetelmän soveltuvuuden viranomaistutkimuksiin arvioi THL normaalin Evirassa tapahtuvan laboratorion hyväksymisprosessin yhteydessä.

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA