Eläinperäisiä sivutuotteita käsittelevien laitosten omavalvontatutkimukset

Sivutuoteasetuksen (EY 1069/20009 ja EU 142/2011) mukaisesti hyväksyttyjen eläinperäisiä sivutuotteita käsittelevien laitosten ja biokaasu- ja kompostointilaitosten hygieniaan liittyvät lakisääteiset omavalvontatutkimukset tulee tehdä kansallisessa vertailulaboratoriossa (=Evira) tai Eviran hyväksymässä laboratoriossa. Tutkimukset voidaan tehdä myös Eviran nimeämässä toisessa EU-maassa sijaitsevassa laboratoriossa. Hyväksytyt laboratoriot on lueteltu alla olevissa taulukoissa.

Käsittelylaitosten omavalvontaan hyväksytyt

Laboratorion nimi Paikkakunta
Fin FurLab Oy Ab Vaasa
Eurofins Environment Testing Finland Oy Lahti
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Tampere
ScanLab Oy Oulu
Seilab Oy, Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio Seinäjoki
SYNLAB Analytics & Services Finland Oy Karkkila

 

Biokaasu- ja kompostointilaitosten omavalvontaan hyväksytyt

Laboratorion nimi Paikkakunta
Eurofins Environment Testing Finland Oy Lahti
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Tampere
Kymen Ympäristölaboratorio Oy Kuusankoski
MetropoliLab Oy Helsinki 
Nab Labs Oy, elintarvike- ja ympäristölaboratorio Jyväskylä
Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy Kuopio
Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy Joensuu
ScanLab Oy Oulu
Seilab Oy, Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio Seinäjoki
SYNLAB Analytics & Services Finland Oy Karkkila

 

Lisää aiheesta palvelussamme