Asumisterveystutkimukset

Viranomaisen ottamat asumisterveyteen liittyvät tutkimukset tulee tehdä laboratoriossa, jonka Evira on hyväksynyt terveydensuojelulain (763/1994) nojalla tai kansallisessa asiantuntijalaboratoriossa (THL). Alla olevassa taulukossa on lueteltu Eviran hyväksymät laboratoriot, joilla on käytössään lainsäädännön mukaiset menetelmät asumisterveyteen liittyvien viranomaisnäytteiden tutkimiseen.

Laboratorion nimi

Paikkakunta

BestLab Oy Helsinki
BestLab Oy Vaasa
Eurofins Environment Testing Finland Oy Lahti
ISS Proko Oy Jyväskylä
Kiwalab, Inspecta Oy Oulu
KVVY, Tampere Tampere
KVVY, Porilab Pori 
KVVY, Raumalab Rauma 
MetropoliLab Oy Helsinki
Mikrobioni Oy Kuopio
Nab Labs Oy, elintarvike- ja ympäristölaboratorio Jyväskylä
Ositum Oy Oulu
Ositum Oy Vantaa
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Joensuu
ScanLab Oy Oulu
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
(Kansallinen asiantuntijalaboratorio)
Kuopio
Turun yliopisto, aerobiologian yksikkö Turku
Työterveyslaitos Hki, Tku, Tre, Kuopio, Oulu
VITA-Terveyspalvelut Oy, VITA Laboratorio Helsinki
VTT Expert Services Oy Espoo
WSP Finland Oy, sisäilmalaboratorio Jyväskylä

 

Lisää aiheesta muualla verkossa