Asumisterveystutkimukset

Viranomaisen ottamat asumisterveyteen liittyvät tutkimukset tulee tehdä laboratoriossa, jonka Evira on hyväksynyt terveydensuojelulain (763/1994) nojalla tai kansallisessa asiantuntijalaboratoriossa (THL). Alla olevassa taulukossa on lueteltu Eviran hyväksymät laboratoriot, joilla on käytössään lainsäädännön mukaiset menetelmät asumisterveyteen liittyvien viranomaisnäytteiden tutkimiseen.

Laboratorion nimi

Paikkakunta

Eurofins Environment Testing Finland Oy

Lahti

ISS Proko Oy

Jyväskylä

Kiwalab, Inspecta Oy

Oulu

KVVY, Tampere

Tampere

KVVY, Porilab

Pori 

KVVY, Raumalab

Rauma 

MetropoliLab Oy

Helsinki

Mikrobioni Oy

Kuopio

Nab Labs Oy, elintarvike- ja ympäristölaboratorio

Jyväskylä

Ositum Oy

Oulu

Ositum Oy

Vantaa

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus

Joensuu

ScanLab Oy

Oulu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

(Kansallinen asiantuntijalaboratorio)

Kuopio

Turun yliopisto, aerobiologian yksikkö

Turku

Työterveyslaitos

Hki, Tku, Tre, Kuopio, Oulu

VITA-Terveyspalvelut Oy, VITA Laboratorio

Helsinki

VTT Expert Services Oy

Espoo

WSP Finland Oy, sisäilmalaboratorio

Jyväskylä

 

Lisää aiheesta muualla verkossa