Lannoitevalmisteet

Lannoitevalmisteiden viralliseen valvontaan liittyvät tutkimukset tulee tehdä Eviran hyväksymässä laboratoriossa tai kansallisessa vertailulaboratoriossa Evirassa (539/2006). Hyväksytyt laboratoriot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Lannoitevalmisteiden virallisessa valvonnassa käytettävät analyysimenetelmät löytyvät oikealla olevasta linkistä.

Sivutuoteasetuksessa edellytettyyn biokaasu- ja kompostointilaitosten hygieniaan liittyvät mikrobiologiset tutkimukset tulee tehdä Eviran hyväksymässä laboratoriossa (kts. valikosta vasemmalta kohta "Sivutuotteet").

Hyväksytyt viranomaislaboratoriot

Laboratorion nimi

Paikkakunta

Ahma ympäristö Oy/ Oulun toimipiste

Oulu

Eurofins Viljavuuspalvelu Oy

Mikkeli

Oy Hortilab Ab

Närpiö

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. 

Tampere

Kymen Ympäristölaboratorio Oy

Kuusankoski

Labtium Oy

Jyväskylä

Labtium Oy

Kuopio

MetropoliLab Oy

Helsinki

Novalab Oy

Karkkila

Ramboll Analytics

Lahti

  

Lisää aiheesta palvelussamme