Lannoitevalmisteet

Lannoitevalmisteiden viralliseen valvontaan liittyvät tutkimukset tulee tehdä Eviran hyväksymässä laboratoriossa tai kansallisessa vertailulaboratoriossa Evirassa (539/2006). Hyväksytyt laboratoriot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Lannoitevalmisteiden virallisessa valvonnassa käytettävät analyysimenetelmät löytyvät oikealla olevasta linkistä.

Sivutuoteasetuksessa edellytettyyn biokaasu- ja kompostointilaitosten hygieniaan liittyvät mikrobiologiset tutkimukset tulee tehdä Eviran hyväksymässä laboratoriossa (kts. valikosta vasemmalta kohta "Sivutuotteet").

Hyväksytyt viranomaislaboratoriot

Laboratorion nimi

Paikkakunta

Eurofins Ahma Oy Oulu
Eurofins Environment Testing Finland Oy Lahti
Eurofins Viljavuuspalvelu Oy Mikkeli
Oy Hortilab Ab Närpiö
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.  Tampere
Kymen Ympäristölaboratorio Oy Kuusankoski
Labtium Oy Jyväskylä
Labtium Oy Kuopio
MetropoliLab Oy Helsinki
SYNLAB Analytics & Services Finland Oy Karkkila

  

Lisää aiheesta palvelussamme