Trikiinitutkimukset

Lihantarkastukseen kuuluvat trikiinitutkimukset tulee tehdä Eviran elintarvikelain (23/2006) nojalla hyväksymässä viranomaislaboratoriossa. Hyväksytyt laboratoriot, joilla on lainsäädännön mukainen trikiinitutkimusmenetelmä käytössään, on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Trikiinitutkimuksessa on käytettävä lainsäädännön mukaista menetelmää (EY 1375/2015) ja noudatettava maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 590/2014 mukaisia vaatimuksia. Lisäksi trikiinitutkimuksia tekevän henkilön tulee olla suorittanut triiinikoulutus ja laboratorion on osallistuttava Eviran järjestämiin vertailututkimuksiin.

Lihantarkastuspäätöstä vahvistavia muita laboratoriokokeita, kuten keittokoetta ja pH:n määrittämistä, voi tehdä esimerkiksi teurastamon käyttölaboratoriossa ilman Eviran hyväksyntää. Evira on laatinut menetelmäohjeet lihan aistinvaraisen laadun arvioimiseksi ja pH:n mittaamiseksi: Eviran ohje 8004 "Lihan keittokoe (aistinvarainen laadunarviointi)" ja Eviran ohje 8315 "Lihan pH:n mittaaminen".

Laboratorion nimi

Paikkakunta

A-Liha Jyväskylä Oy

Jyväskylä

Atria Suomi Oy

Nurmo, Kauhajoki

Evira (kansallinen vertailulaboratorio)

Oulu

HKScan Finland Oy

Forssa, Mellilä

KVVY, Raumalab

Rauma 

Kymen Ympäristölaboratorio Oy

Kuusankoski

Lepikon teurastamo

Kankaanpää

Nab Labs Oy, elintarvike- ja ympäristölaboratorio

Jyväskylä

Remeskylän kotiliha

Kiuruvesi

Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy

Lappeenranta

Savo-Karjalan ympäristötutkimus

Joensuu

Seilab Oy, Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio

Seinäjoki

Snellmans Köttförädling Oy Ab

Pietarsaari

Väisäsen kotiliha

Iisalmi

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa