Trikiinitutkimukset

Lihantarkastukseen kuuluvat trikiinitutkimukset tulee tehdä Eviran elintarvikelain (23/2006) nojalla hyväksymässä viranomaislaboratoriossa. Hyväksytyt laboratoriot, joilla on lainsäädännön mukainen trikiinitutkimusmenetelmä käytössään, on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Trikiinitutkimuksessa on käytettävä lainsäädännön mukaista menetelmää (EY 1375/2015) ja noudatettava maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 590/2014 mukaisia vaatimuksia. Lisäksi trikiinitutkimuksia tekevän henkilön tulee olla suorittanut triiinikoulutus ja laboratorion on osallistuttava Eviran järjestämiin vertailututkimuksiin.

Lihantarkastuspäätöstä vahvistavia muita laboratoriokokeita, kuten keittokoetta ja pH:n määrittämistä, voi tehdä esimerkiksi teurastamon käyttölaboratoriossa ilman Eviran hyväksyntää. Evira on laatinut menetelmäohjeet lihan aistinvaraisen laadun arvioimiseksi ja pH:n mittaamiseksi: Eviran ohje 8004 "Lihan keittokoe (aistinvarainen laadunarviointi)" ja Eviran ohje 8315 "Lihan pH:n mittaaminen".

Laboratorion nimi

Paikkakunta

A-Liha Jyväskylä Oy Jyväskylä
Atria Suomi Oy Nurmo, Kauhajoki
Evira (kansallinen vertailulaboratorio) Oulu
HKScan Finland Oy Forssa, Mellilä
KVVY, Raumalab Rauma 
Kymen Ympäristölaboratorio Oy Kuusankoski
Lepikon teurastamo Kankaanpää
Nab Labs Oy, elintarvike- ja ympäristölaboratorio Jyväskylä
Remeskylän kotiliha Kiuruvesi
Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy Lappeenranta
Savo-Karjalan ympäristötutkimus Joensuu
Seilab Oy, Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio Seinäjoki
Snellmans Köttförädling Oy Ab Pietarsaari
Väisäsen kotiliha Iisalmi

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa