Salmonellailmoitukset

Salmonellanäytteitä tutkivien laboratorioiden tulee kuukausittain lähettää Eviraan salmonellanäytteiden kuukausi-ilmoitus ja kerran vuodessa tammikuun loppuun mennessä salmonellanäytteiden vuosi-ilmoitus. Vuosi- ja kuukausi-ilmoituksella kerätään Eviraan eri tietoja. Kerättyjä tietoja käytetään muun muassa osoittamaan Suomen alhainen salmonellan esiintyvyys.

Salmonellanäytteiden tiedonkeruu perustuu asetuksiin:

  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten ja sikojen salmonellavalvonnasta 1030/2013 (24 §)
  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta 1037/2013 (34 §)
  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus salmonellavalvonnasta liha-alan laitoksissa 134/2012 (8 §)

Kuukausi-ilmoitus

Salmonellanäytteitä tutkivien laboratorioiden on kuukauin lähetettävä Eviraan salmonellanäytteiden kuukausi-ilmoitus. Tämä vaatimus koskee eläinten pitopaikoista otettujen näytteiden lisäksi myös teurastamoista ja muista liha-alan laitoksista otettuja näytteitä.

Salmonellanäytteiden tiedot tulee toimittaa Eviraan Patogenix-ohjelman kautta. Ohje Patogenix-ohjelman käyttöön löytyy tämän sivun alalaidasta.

Vuosi-ilmoitus

Salmonellanäytteitä tutkivien laboratorioiden on vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä lähetettävä Eviraan salmonellanäytteiden vuosi-ilmoitus. Tämä vaatimus koskee nautojen, sikojen, broilereiden, kalkkunoiden ja munintakanojen pitopaikoista otettuja näytteitä. Se ei siis koske teurastamoista tai muista liha-alan laitoksista otettuja näytteitä.  Vuosi-ilmoitus on yhteenveto laboratorion tutkimista salmonellanäytteistä.

Tälle sivustolle on kerätty vuosi-ilmoituksessa vaadittavat tiedot ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (sivun vasen laita), jotta laboratorioissa voidaan vuoden aikana valmistautua vuosi-ilmoituksen tekemiseen. Täytettävä laboratoriokohtainen vuosi-ilmoituslomakelinkki lähetetään laboratorioille vuosittain viimeistään tammikuun aikana.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME