Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen elintarvikkeiden metodiikkakomitea (NMKL, Nordisk Metodikkommitté för Livsmedel) perustettiin 1947 elintarvikeanalyyttiseksi foorumiksi Pohjolaan edistämään analyytikkojen verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia. NMKL:ssä niukat pohjoismaiset resurssit on lyöty yhteen ja näin voidaan tuottaa laboratorioille tärkeitä määritysmenetelmiä ja laadunvarmistusohjeistusta, joita yksittäinen maa ei yksin pystyisi tuottamaan.

NMKL on osa virallista pohjoismaista yhteistyötä ja se saa rahoitusta Pohjoismaiselta Ministerineuvostolta. Komitean päätehtävä on työstää asianmukaisia, hyvin dokumentoituja kemiallisia, mikrobiologisia ja aistinvaraisia määritysmenetelmiä, joiden luotettavuus on testattu pääsääntöisesti laboratorioiden välisissä kokeiluissa. Toinen tärkeä tehtävä on työstää ohjeita laboratorioille ja analyysitulosten käyttäjille. Nämä ovat tyypillisesti luonteeltaan laadunvarmistusasiakirjoja. Lisäksi NMKL järjestää koulutusta, työkokouksia ja seminaareja.

NMKL työskentelee pohjoismaisesti, mutta toiminnan tulokset viedään eri kansainvälisiin foorumeihin, kuten International Organization for Standardization (ISO), Comité Européen de Standardization (CEN), Codex Alimentarius – International Food Standards ja AOAC International. NMKL:n puitteissa toimii NordVal International, jonka tehtäviin kuuluu testi-kittien sertifiointi kansainvälisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti.  Tähän mennessä on sertifioitu yhteensä noin 30 mikrobiologista pikamenetelmää.

NMKL:n työt on organisoitu siten, että jokaisessa Pohjoismaassa on kansallinen komitea, joka huolehtii oman maansa intresseistä. Suomessa Eviran asettama Elintarvikelaboratoriotoimikunta toimii NMKL:n Suomen kansallisena komiteana.
Siinä ovat edustettuina valvontaviranomaiset, kansalliset vertailulaboratoriot, keskuslaboratoriot, paikalliset laboratoriot, standardisoimisliitto ja elintarviketeollisuus. Vuosina 2009-2015 NMKL:n puheenjohtajamaana toimii Ruotsi. Puheenjohtajamaa johtaa NMKL:n työvaliokuntaa, jossa ovat mukana kansallisten komiteoiden puheenjohtajat ja NMKL:n pääsihteeri. Pääsihteerin tehtävänä on koordinoida koko toimintaa. NMKL:n varsin kattava menetelmäkokoelma on saatavana NMKL:n pääsihteeristön kautta.

NMKL:n kotisivuilla on tarkempia tietoja esimerkiksi menetelmistä, ohjeista, NordVal International-sertifioinneista, koulutuksesta, tarjolla olevista pätevyystestauksista ja pohjoismaisista kansallisista vertailulaboratorioista. Sivuilta pääsee lukemaan myös NMKL:n uutiskirjettä (NMKL Newsletter).

Vuosikokoukset ovat vuorotellen eri Pohjoismaissa.

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA